Unit 10.2

Prielinksninės Frazės

Prepositional Phrase

Prielinksninės frazės [prepositional phrases] yra prielinksnių bei kitų sakinio elementų (veiksmažodžių) kombinacija {pasižiūrėkite Prielinksnines Frazes, A1 Lygyje}.

Prielinksninis veiksmažodis [prepositional verb] yra kiekvienas veiksmažodis, po kurio eina prielinksnis.

Prielinksninės frazės susideda iš veiksmažodžio ir prielinksnio. Jos visada turi objektą, einantį iš karto po prielinksnio, kuris veikia kaip sąsaja tarp veiksmažodžio ir jo objekto.

Prielinksninės frazės laikosi šios struktūros:
… + verb + preposition + object + …

Dažniausiai vartojami prielinksniai, kurie eina po veiksmažodžio: about, at, for, from, in, of, on, with

Prielinksninių frazių pavyzdžiai: agree withbeg forbelieve inlaugh atlisten tolook atremind ofwait forworry about

  • She is knocking at the door of the post office.
  • They aren´t laughing at me.
  • I have to send him a fax. Could you remind me of that later?

{Pasižiūrėkite Prielinksnines Frazes, A1 Lygyje}.

Prielinksninės frazės [prepositional phrases] yra prielinksnių bei kitų sakinio elementų kombinacija. Prielinksninis veiksmažodis [prepositional verb] yra kiekvienas veiksmažodis, po kurio eina prielinksnis.

Dažniausiai vartojami prielinksniai, kurie eina po veiksmažodžioaboutatforfrominofonwith

Prielinksninių frazių pavyzdžiai: agree withbelieve inlook atremind ofwait forworry about

Jos laikosi šios struktūros:
… + verb + preposition + object + …

Pavyzdžiui:
— “He waits for their answer every day.” / He waits their answer every day.“ / Hewaits their answer for every day.“

NOTE: Kai kurie prieveiksmiai gali būti vartojami kaip prielinksniai. Minėtą skirtumą galima rasti žodynuose.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book