Unit 5.2

Tikslo Bendratis

Verbs


Introduction

Vartojame to-infinitive konstrukciją norėdami išreikšti kažkieno tikslus (priežastis ar veiksmo tikslą).

Form

To-infinitive konstrukcija (to work) yra beveik tokia pati kaip ir zero infinitive (work).

Kad gautumėme neigiamą formą, pridedame not prieš bendratį (not to work).

Example

  • I went outside to help my mom, not to help you.
  • He called me to invite us to the beach, not to invite us to the picnic.
  • We travelled to see my classmates, not to get married.

Use

Vartojame to-infinitive po kai kurių veiksmažodžių išreikšti tikslą, bet niekada po modalinių veiksmažodžių. Be to, ši konstrukcija nėra vartojama (su ar be to-) po prielinksnių.

Summary

To-infinitive konstrukcija vartojama išreikšti kažkieno tikslus. Kad gautumėme neigiamą formą, pridedame not prieš to-infinitive.

Pavyzdžiui:
— “I have to find an excuse to go to the cinema with them.” = Subjektas išreiškia savo tikslą eiti į kiną.
— “I have to find an excuse not to go to the cinema with them.” = Subjektas išreiškia savo tikslą neiti į kiną.

NOTE: Konstrukcija nevartojama po pagalbinio veiksmažodžio bei po prielinksnių (su ar be to-).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book