Unit 1.2

Laiko Prieveiksmiai Vartojami Present Perfect Laike

Adverbs

Prieveiksmiai [adverbs] yra išraiškos, kurios sakinyje funkcionuoja kaip kitų elementų modifikatoriai. Jie gali suteikti platesnės informacijos.

Laiko prieveiksmiai [time adverbs] dažniausiai vartojami present perfect laike ir sakinyje jie funkcionuoja kaip kitų elementų modifikatoriai.

Pagrindiniai laiko prieveiksmiai vartojami present perfect laike yra: alreadyjuststill ir yet.

Jų pozicija sakiniuose:

 • AlreadySubject + have/has + already + past participle + …
 • JustSubject + have/has + just + past participle + …
 • StillSubject + have/has + still + verb + …
 • YetSubject + verb + … + yet

NOTE: Jie gali turėti skirtingas pozicijas, kai nėra vartojami kartu su perfect laikais.

Teigiami pasisakymai

 • She has just retired.
 • He has already booked his ticket.
 • Have they just sent a fax?

Neigiami pasisakymai

 • I still haven’t made any plan for Christmas.
 • Have you still not done the laundry?
 • Haven’t they sent an email yet?

Laiko prieveiksmiai išreiškia veiksmo laiką, trukmę ir dažnumą. Pagrindiniai laiko prieveiksmiai yra:

 • Already vartojamas, norint pasakyti, kad kažkas įvyko anksti ar anksčiau nei buvo tikėtasi.
 • Just vartojamas išreikšti veiksmą, kuris įvyko šiuo momentu ar labai neseniai.
 • Still vartojamas išreikšti veiksmą, kuris tebevyksta ar truko ilgiau nei tikėtasi.
 • Yet vartojamas, norint pasakyti, kad kažkas dabar nevyksta, bet įvyks ateityje.

Kai prieveiksmiai [adverbs] vartojami su present perfect laiku, sakinyje jie funkcionuoja kaip kitų elementų modifikatoriai.

Jų pozicija sakinyje:

 • AlreadySubject + have/has + already + past participle + …
 • JustSubject + have/has + just + past participle + …
 • StillSubject + have/has + still + verb + …
 • YetSubject + verb + … + yet

Pavyzdžiai:
— “have already arrived home.” = Veiksmas įvyko praeityje ir nepasikartos (šiuo laiku).
— “have just arrived home.” = Veiksmas įvyko netolimoje praeityje (neseniai).
— “still haven’t arrived home.” =  Nepasibaigęs veiksmas (toliau tebevyksta).
— “haven’t arrived home yet.” = Veiksmas neįvyko praeityje ar dabartyje, nes jis įvyks artimoje ateityje (iki dabar).

NOTE: Kai kurie prieveiksmiai yra vartojami tik neigiamose pasisakymuose ir ne teigiamuose (ir atvirkščiai). Be to, jie gali turėti skirtingas pozicijas, kai nėra vartojami su perfect laikais.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book