- English Grammar A2 Level for Latvian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-lv -

Laika apstākļu vārdi

Introduction

Apstākļu vārdi [adverbs] ir lietvārdi, kas darbojas kā citu teikuma locekļu pārveidotāji. Tie var sniegt dažādu informāciju.

Laika apstākļu vārdus [adverbs of time] izmanto, lai sniegtu informāciju par laiku.

Form

Apstākļu vārdi parasti atrodas pēc palīgdarbības vārdiem (to be/to have) vai pirms citiem darbības vārdiem.

Laika apstākļu vārdus izmanto, lai aprakstītu darbības vai notikuma laiku.

Bieži izmantojamie: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since

Example

  • I am reading now.
  • A famous singer died yesterday.
  • Are you throwing a party tonight?
  • Anna is getting married tomorrow.
  • I should do it today.
  • See you soon!
  • We have already divorced.
  • I think she will give you her e-mail address later.
  • We were at my dad’s house all day.
  • We have lived together since 1999.

Use

Laika apstākļu vārdus izmanto, lai parādītu, kad kaut kas notika vai kad kāds kaut ko izdarīja. Daži laika apstākļu vārdi var saturēt informāciju par to, cik ilgi un bieži (biežums) darbība notika.

Summary

Laika apstākļu vārdi sniedz informāciju par kāda notikuma laiku.

Bieži izmantojamie: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since

Piemēram:
— “I’m studying now.” = Izmantojam now, lai uzsvērtu to faktu, ka darbība notiek runāšanas brīdī.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.