- English Grammar A2 Level for Latvian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-lv -

One un Ones

Introduction

One un ones ir aizvietotāja vārdi, kurus izmanto, lai izvairītos no atkārtošanās.

Form

Ja lieto one un ones, nepieciešams izmantot sekojošās formulas:

  • One: saskaitāmiem lietvārdiem vienskaitlī.
  • Ones: saskaitāmiem lietvārdiem daudzskaitlī.

Tos neizmanto ar nesaskaitāmiem lietvārdiem.

Example

One

  • I would like a waffle. Just a small one with some cream and berries.
  • This novel is better than that one.
  • They have a new camera, it’s the one I saw in the newspaper.

Ones

  • I really like these drawings, the ones which Peter drew.
  • He needs new photos of her. The ones that I took are too dark.
  • They saw new paintings of Joanna, the ones which are at the exhibition.

Use

One un ones izmanto, lai izvairītos no nevajadzīgu vārdu atkārtošanās (lietvārdu vienskaitlī un daudzskaitlī).

Summary

One un ones izmanto, lai izvairītos no atkārtošanās.

  • One lieto saskaitāmo vienskaitļu lietvārdu vietā.
  • Ones lieto saskaitāmo daudzskaitļu lietvārdu vietā.

Piemēram:
— “There is a phone on the table. The black one is mine.” = Phone ir saskaitāms vienskaitļa lietvārds.
— “There are 3 phones on the table. The black ones are mine.” = Phones ir saskaitāms daudzskaitļa lietvārds.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.