Unit 10.2

Prievārda frāzes

Prepositional Phrase

Prievārda frāzes [prepositional phrases] ir prievārdu un citu teikuma locekļu (darbības vārdu) kombinācijas rezultāts {skatīties Prievārdu frāzes, A1 līmenis}.

Prepozicionāls darbības vārds [prepositional verb] ir jebkāds darbības vārds, kuram seko prievārds.

Prievārda frāzes sastāv no darbības vārda un prievārda. Šajās frāzēs pirms teikuma priekšmeta vienmēr liek prievārdu, kas darbojas kā darbības vārda un teikuma priekšmeta savienotājs.

Prievārda frāzēm ir sekojoša formula:
… + verb + preposition + object + …

Bieži izmantojamie prievārdi ar darbības vārdiem ir: about, at, for, from, in, of, on, with

Prievārda frāžu piemēri ir: agree with, beg for, believe in, laugh atlisten to, look at, remind of, wait forworry about

  • She is knocking at the door of the post office.
  • They aren´t laughing at me.
  • I have to send him a fax. Could you remind me of that later?

{Skatīties Prievārdu frāzes, A1 līmeni}.

Prievārda frāzes [prepositional phrases] ir prievārdu un citu teikuma locekļu kombinācijas. Prepozicionāls darbības vārdi [prepositional verb] ir visi darbības vārdi, kuriem seko prievārdi.

Bieži izmantojamie prievārdi ar darbības vārdiem ir: about, at, for, from, in, of, on, with

Prievārdu frāžu piemēri ir: agree with, believe in, look at, remind of, wait forworry about

Tiem ir sekojoša formula:
… + verb + preposition + object + …

Piemēram:
— “He waits for their answer every day.” / He waits their answer every day.” / He waits their answer for every day.”

PIEZĪME: Daži apstākļa vārdi arī var būt izmantoti kā prievārdi. To atšķirības var atrast vārdnīcās.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

 

Licence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu