- English Grammar A2 Level for Latvian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-lv -

Vietas prievārdi – papildinājums

Introduction

Prievārdi [prepositions] ir īsi vārdi, kas savieno teikuma locekļus. Tie ir svarīgi, jo sniedz papildus informāciju par teikumu.

Vietas prievārdus [prepositions of place] izmanto, lai noteiktu notikumu telpā [space].

Form

Vietas prievārdus izmanto, lai pateiktu notikuma fizisku darbības vietu.

Bieži izmantojamie ir: under, next to, above, behind, between, over, opposite, below, in front of, near

Example

  • The mountain boots are under the bed.
  • The coat is next to the backpack.
  • She hung a picture above the fireplace.
  • Two people are standing behind George.
  • The pilot is standing between those two air hostesses.
  • They hung a clock over the sofa.
  • The bakery is opposite my father’s restaurant.

Use

Vietas prievārdus izmanto, lai izteiktu lietu atrašanos vietu [position].

Summary

Vietas prievārdus izmanto, lai noteiktu notikuma fizisku atrašanos vietu.

Bieži izmantojamie ir: under, next to, above, behind, between, over, opposite, below, in front of, near

Piemēram:
— “My chocolate is under the table.” = Izmantojam under, lai noteiktu priekšmeta (chocolate) atrašanos vietu.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.