- English Grammar A2 Level for Latvian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-lv -

So that vai So … that

Introduction

So that un so…that ir divas savā veidā atšķirīgas, bet arī līdzīgas teikuma struktūras, ar kuru palīdzību izsaka dažādas domas.

So that uzsver darbības vai nodoma sekas. So…that parāda augstāko mēru, kas noved pie noteiktiem rezultātiem.

Form

So that (kā adverbiāla rezultāta teikuma daļa) un so…that (kā pakāpes apstākļu vārds) ir divas atšķirīgas struktūras, bet abos gadījumos var izlaist that.

Izmantojamā formula ar so that:
Clause 1 + so that + clause 2

Izmantojamā formula ar so… that:
Clause 1 + so + adjective/adverb + that + clause 2

Example

So that

  • I am going to special classes so that I will become a good IT guy.
  • He is saving money so that he can buy a new laptop.
  • I asked my mom to watch the kids so that we can go to the cinema.

So…that

  • Those PCs had so many viruses that they couldn’t use them.
  • My grandfather is so short that I have to reach the top shelves for him.
  • The car was going so fast that I thought we were going to die.

Use

Parasti so that (adverbiāla rezultāta teikuma daļu) izmanto kā divu teikumu savienotāju, otrajā teikumā izpausts pirmā teikuma rezultāts vai nodoms. 

So…that (pakāpes apstākļu vārdu) izmanto, lai radītu divu lietu salīdzinājumu. To lieto, lai uzsvērtu darbību, parādītu, ka kaut kas noved pie noteiktiem rezultātiem.

Summary

Adverbiālo rezultāta teikuma daļu so that izmanto, lai uzsvērtu darbības vai nodoma sekas vai rezultātu:
Clause 1 + so that + clause 2

So…that izmanto, lai radītu divu lietu salīdzinājumu:
Clause 1 + so + adjective/adverb + that + clause 2

Piemēram:
— “I will save some money so that I can go on holiday.” = Izmantojam so that, lai izteiktu naudas taupīšanas rezultātu.
— “I am so rich that I don’t have to save money to go on holiday.” = Izmantojam so…that, lai salīdzinātu stāvokli un rezultātu.

PIEZĪME: Sarunvalodā var izlaist that abās situācijās.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.