Unit 1.2

Laika apstākļu vārdi Present Perfect laikā


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Apstākļu vārdi [adverbs] ir izteicieni, kas kalpo par citu teikumu locekļu noteicējiem. Tie var sniegt dažādu informāciju.

Laika apstākļu vārdus [time adverbs] bieži izmanto ar present perfect laiku, un tie darbojas, kā citu teikumu locekļu noteicēji.

Form

Galvenie laika apstākļu vārdi, kurus izmanto ar present perfect laiku ir: already, just, still un yet.

To atrašanās vieta teikumos:

 • AlreadySubject + have/has + already + past participle + …
 • JustSubject + have/has + just + past participle + …
 • StillSubject + have/has + still + verb + …
 • Yet: Subject + verb + … + yet

PIEZĪME: Tie var atrasties dažādās vietās, ja netiek izmantoti ar perfect laikiem.

Example

Apstiprinošs izteiciens

 • She has just retired.
 • He has already booked his ticket.
 • Have they just sent a fax?

Noliedzošs izteiciens

 • I still haven’t made any plan for Christmas.
 • Have you still not done the laundry?
 • Haven’t they sent an email yet?

Use

Laika apstākļu vārdi izsaka, kad notika darbība, kā arī cik ilgi un bieži tā notika. Galvenie laika apstākļu vārdi ir:

 • Already izmanto, lai pateiktu, ka kaut kas ir noticis agri vai agrāk par paredzēto.
 • Just izmanto, lai izteiktu darbību, kas notika dotajā brīdī vai neilgi pēc tā.
 • Still izmanto, lai izteiktu darbību, kas nav pabeigta vai notiek ilgāk, nekā paredzēts.
 • Yet izmanto, lai pateiktu, ka kaut kas nenotiek tagad, bet notiks tuvākajā nākotnē.

 

Summary

Kad īpašības vārdus [adverbs] izmanto ar present perfect laiku, tie var kalpot par citu teikumu locekļu noteicējiem.

To atrašanās vieta teikumos:

 • AlreadySubject + have/has + already + past participle + …
 • JustSubject + have/has + just + past participle + …
 • StillSubject + have/has + still + verb + …
 • Yet: Subject + verb + … + yet

Piemēram:
— “I have already arrived home.” = Darbība notika pagātnē un vairs nenotiks (by now).
— “I have just arrived home.” = Darbība notika nesenajā pagātnē (shortly before).
— “I still haven’t arrived home.” =  Darbība nav beigusies (continuing to happen).
— “I haven’t arrived home yet.” = Darbība nav notikusi pagātnē vai tagadnē, jo tā notiks tuvākajā nākotnē (until now).

PIEZĪME: Dažus īpašības vārdus [adverbs] izmanto tikai nolieguma izteicienos, tos neizmanto apstiprinoši ( are only used in negative statements and not in positive ones (un otrādi). Turklāt tie var būt novietoti dažādās vietās, kad netiek izmantoti ar perfect laikiem.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence