- English Grammar A2 Level for Latvian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-lv -

Nesaskaitāmie lietvārdi

Introduction

Lietvārds [nouns] apzīmē cilvēku, vietu, priekšmetu, notikumu, materiālu vai kvalitāti.

Nesaskaitāmie lietvārdi [uncountable nouns] ir lietvārdi, kurus nevar viegli saskaitīt vai kuri apzīmē masu [mass] {skatīties Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi, A1 līmenis}.

Form

Nesaskaitāmie lietvārdi attiecas uz lietām, ko var dēvēt par masu [mass], nevis atsevišķiem priekšmetiem. Ir trīs nesaskaitāmo lietvārdu veidi:

 1. Tikai ar vienskaitļa [singular] formu: advice, baggage, energy, hair, homework, information, money
 2. Tikai ar daudzskaitļa [plural] formu: clothes, groceries, news, regards, thanks
 3. Nesaskaitāmie [uncountable], ja attiecas uz kopējo nozīmi un saskaitāmie [countable], ja attiecas uz noteiktu priekšmetu vai nozīmi: a type of, a kind of…, materiāli un šķidrumi: glass, paper, coffee, water…, or abstract nouns: life, time

Example

 1. Tikai vienskaitļa nesaskaitāmie lietvārdi
  • My baggage is so heavy because of the camera in it!
  • Her energy as a salsa dancer is incredible!
  • Their money was not enough to buy the painting.
 2. Tikai daudzskaitļa nesaskaitāmie lietvārdi
  • Could you get the groceries?
  • He told me some news about your journey.
  • We send our thanks to the director.
 3. Nesaskaitāmie un saskaitāmie lietvārdi
  • She has a lot of glass bowls. / Does she want a glass of coke?
  • Can I borrow some coffee? / Shall I get a coffee (= a cup of coffee)?
  • I need more time. / I miss the times of my internship ( = a specific period).

Use

Nesaskaitāmie lietvārdi parasti attiecas uz abstraktām idejām, vielām, materiāliem, gāzēm un šķidrumiem.

Summary

Nesaskaitāmie lietvārdi [uncountable nouns] attiecas uz lietām, ko uzskata par masu [mass] un kas nav atsevišķi priekšmeti. Ir trīs nesaskaitāmo lietvārdu veidi:

 • Tikai vienskaitļa nesaskaitāmie lietvārdi: advice, baggage, energy, hair, homework, information, money
 • Tikai daudzskaitļa nesaskaitāmie lietvārdi: clothes, groceries, news, regards, thanks
 • Nesaskaitāmie un saskaitāmie lietvārdi: a type of…, a kind of…; coffee, glass, paper, water… (materiāli un šķidrumi); lifetime… (abstrakti lietvārdi).

Piemēram:
— “I don´t have energy for another trip.” = Energy ir tikai viena vienskaitļa nesaskaitāma forma.
— “I will tell you later the news of today.” = News ir tikai daudzskaitļa nesaskaitāmā forma.
— “Can I have some coffee?” / “Can I have a coffee?“= Coffee attiecas uz kafiju kā pulveri (vienskaitļa nesaskaitāms), un a coffee netieša nozīme ir a cup of coffee (vienskaitļa saskaitāms).

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.