- English Grammar A2 Level for Latvian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-lv -

Darbības vārdi pirms ģerundijiem un vārdiem nenoteiksmē

Introduction

Ir daži vārdi, pēc kuriem jālieto ģerundiji [gerunds] un darbības vārdi nenoteiksmē [infinitive].

Form

Darbības vārdiem, kuriem seko ģerundijs (darbības vārds, kas darbojas kā lietvārds) vai darbības vārdi nenoteiksmē (darbības vārda pamatforma pirms to) ir sekojošas formulas:

  • Bieži izmantojamie darbības vārdi + ģerundijs [d.v. + -ing] ir: admit, avoid, celebrate, dislike, suggest, give up, miss, tolerate
  • Bieži izmantojamie darbības vārdi + nenoteiksme [to + d.v.] ir: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait

Example

Darbības vārds + ģerundijs

  • They admitted making a mistake.
  • He avoided paying taxes.
  • She celebrated passing her driving test.

Darbības vārds + nenoteiksme

  • We agreed to pay more for the house.
  • She just doesn’t care to come tonight.
  • I decided to travel for a year.

Use

Darbības vārds + ģerundijs/nenoteiksme izmanto, ja vēlas papildināt darbības vārdu ar citu darbību. Dažus vārdus izmanto ar ģerundijiem, citus ar nenoteiksmes formu, nav likuma pēc kura tos ir iespējams atšķirt.

Summary

Aiz noteiktiem vārdiem var izmantot ģerundiju [gerund] (darbības vārds, kas darbojas kā lietvārds) vai darbības vārdu nenoteiksmē [infinitive] (to + darbības vārds). Par to izmantošanu nav likumu, tāpēc tos ir jāiegaumē.

  • Bieži izmantojamie darbības vārdi, aiz kuriem seko ģerundijs: admit, avoid, celebrate, dislike, suggest, give up, miss, tolerate
  • Bieži izmantojamie darbības vārdi, aiz kuriem seko darbības vārds nenoteiksmē: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait

Piemēram:
— “I admit loving you.” = Darbības vārdam admit seko ģerundijs.
— “I decided to marry him.” = Darbības vārdam decide seko darbības vārds nenoteiksmē.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.