- English Grammar A2 Level for Latvian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-lv -

Wh- jautājumu vārdi: Who…?

Introduction

Wh- jautājumi [wh- questions] vienmēr sakas ar vienu no wh- jautājumu vārdiem [wh- question words] (jautājumu vietniekvārdi), kas parāda to, kāda informācija ir nepieciešama {skatīties Wh- jautājumi, A1 līmenis}.

Vietniekvārdu who izmanto, lai jautātu par teikuma priekšmeta darbību.

Form

Vietniekvārds who ir jautājuma formas vietniekvārds, kas sakrīt ar trešās personas vienskaitļa formu un kalpo par teikuma priekšmetu.
Who + verb (third person singular) + …?

Example

  • Who works at the Red Cross?
  • Who has help?
  • Who belongs to a political party?

Use

Who izmanto, lai jautātu par objektu/priekšmetu, kas izpilda darbību.

Summary

Who ir wh- jautājuma vārds, kuru izmanto jautājumos par darbības izpildītāju. Šis vietniekvārds sakrīt ar trešās personas vienskaitļa formu un kalpo par teikuma priekšmetu.

Piemēram:
— “Who wants ice cream?” = Izmantojam who, lai pajautātu kādam par kaut ko.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.