- English Grammar A2 Level for Romanian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-ro -

Present Continuous for Future (Prezentul Continuu pentru Viitor)

Introduction

Viitorul [future] este timpul utilizat pentru a prezice sau pentru a exprima evenimente din viitor.

Când utilizăm structura Prezentul Continuu [present continuous] ne referim la planuri fixe {vezi Prezentul Continuu,  Nivelul A1}.

Form

{Vezi Prezentul Continuu, Nivelul A1}.

Example

  • She‘s having a job interview next week.
  • She isn’t having a job interview next week.
  • Is she having a job interview next week?

Use

Prezentul Continuu se utilizează pentru a exprima, nega sau întreba despre activități plănuite în viitor sau scopuri fixe a căror date sunt deja decise.

Summary

Prezentul Continuu [present continuous] se utilizează pentru a exprima viitorul sau pentru a se referi la planuri fixe.

De exemplu:
— „I am working on an important project the whole month.” = Se utilizează prezentul continuu pentru viitor pentru că ne referim la un timp apropiat (curând).
♦ „I am working on an important project the whole month.” = Se utilizează prezentul continuu pentru că ne referim la situația noastră curentă (acum).
♦ „I will work on an important project the whole month.” = Se utilizează viitorul simplu [future simple] pentru că ne referim la o perioadă de timp mai îndepărtată (viitor [future]).

Să revizuim acest conținut în secțiunea {Form}. Vezi secțiunea {Example} care explică utilizarea în interiorul contextului.