- English Grammar A2 Level for Romanian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-ro -

Clauzele temporale subordonate

Introduction

Clauzele temporale [Temporal clauses] sunt o parte a clauzelor adverbiale, care sunt compuse din clauze independente și dependente, unite între ele de către conectori. Conectorii clauzelor temporale se referă la un anumit eveniment în timp.

Form

Clauza temporală poate fi exprimată prin două structuri care diferă prin ordinea de cuvinte, nu și în semificație:

 • Connector + clause + , + clause
 • Clause + connector + clause

Clauzele au structura: subject + verb. Conectorii sunt: before, after, when și while.

Example

After

 • After you fainted, the ambulance came.
 • The ambulance came after you fainted.
 • After we saw her, we realised she had short hair.
 • We realised she had short hair after we saw her. 

Before

 • Before I go to work, I straighten my hair.
 • I straighten my hair before I go to work.
 • Before it starts raining, we should leave.
 • We should leave before it starts raining.

When

 • When she had a disease, she felt bad.
 • She felt bad when she had a disease.
 • When they were sleeping, the light was on.
 • The light was on when they were sleeping.

While

 • While you were reading, they had some coffee.
 • They had some coffee while you were reading.
 • While he is doing the exercise, he feels good.
 • He feels good while he is doing the exercise.

Use

Folosim clauzele temporale pentru a forma propoziții mai complexe și pentru a localiza un eveniment într-o perioadă specifică de timp. Clauza temporală are sens datorită următorilor conectori:

 1. Before (un eveniment trecut);
 2. After (un eveniment următor);
 3. When (într-un moment specific);
 4. While (în același timp cu alt eveniment).

Summary

Clauzele temporale [Temporal clauses] se utilizează pentru a forma propoziții mai complexe și pentru a le localiza într-o perioadă specifică de timp. De obicei, sunt compuse din două părți: clauze dependente și independente, care sunt unite de către conector.

Acești conectori [connectors] sunt: before, after, when și while.

Structurile sunt:
Connector + clause + , + clause
Clause + connector + clause

De exemplu:
Before you cook dinner, I’ll have a shower.” / „I’ll have a shower before you cook dinner.” = The shower (dușul) este primul eveniment care va avea loc și the dinner (cina) al doilea.
After you cook dinner, I’ll have a shower.” / „I’ll have a shower after you cook dinner.” = The dinner (cina) este primul eveniment care va avea loc și the shower (dușul) al doilea.
When the dinner is ready, I’ll have a shower.” / „I’ll have a shower when the dinner is ready.” = The  shower este al doilea eveniment care se întâmplă într-un moment anumit.
While you cook dinner, I’ll have a shower.” / „I’ll have a shower while you cook dinner.” = Două evenimente se întâmplă în același timp.

Să revizuim acest conținut în secțiunea {Form}. Vezi secțiunea {Example} care explică utilizarea în interiorul contextului.