Unit 10.2


Predložne zveze

Prepositional Phrase

Predložne zveze [prepositional phrases] so rezultat kombinacije predlogov in drugih elementov v povedi (glagolov) {glej Predložne zveze, stopnja A1}.

Predložni glagol [prepositional verb] je vsak glagol, ki mu sledi predlog.

Predložne zveze so sestavljene iz glagola in predloga. Glagol vedno stoji takoj za predlogom, ta pa deluje kot povezava med glagolom in njegovim predmetom.

Predložne zveze imajo strukturo:
… + verb + preposition + object + …

Najpogosteje rabljeni predlogi z glagoli so:  about, at, for, from, in, of, on, with

Primeri predložnih zvez so: agree with, beg for, believe in, laugh atlisten to, look at, remind of, wait forworry about

  • She is knocking at the door of the post office.
  • They aren´t laughing at me.
  • I have to send him a fax. Could you remind me of that later?

{Glej Predložne zveze, stopnja A1}.

Predložne zveze [prepositional phrases] so kombinacija predlogov in drugih elementov v povedi. Predložni glagol [prepositional verb] je vsak glagol, ki mu sledi predlog.

Predlogi, ki jih najpogosteje uporabljamo skupaj z glagoli, so: about, at, for, from, in, of, on, with

Primeri predložnih zvez so: agree with, believe in, look at, remind of, wait forworry about

Struktura je:
… + verb + preposition + object + …

Na primer:
— “He waits for their answer every day.” / He waits their answer every day.” / He waits their answer for every day.”

NOTE: Nekatere prislove lahko uporabljamo tudi kot predloge. Kako jih razlikovati, si lahko preberemo v slovarjih.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

 

License

English Grammar A2 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book