Unit 10.2

Edat Tamlamaları

Prepositional Phrase

Edat Tamlamaları [Prepositional Phrases] edatların cümledeki diğer ögelerle birlikte kullanılmasıyla oluşur (isimler, zamirler, gerunds). {Prepositional Phrases, A1 konusuna bakınız}.

Ardından bir edat gelen her fiil bir edat fiildir.

Edat Tamlamaları fiil ve edattan oluşur. Edattan sonra her zaman bir nesne gelir ve fiil ile nesne arasında bir bağlaç görevi görür.

Bu Edat Tamlamaları cümledeki kullanım formülü aşağıdaki gibidir:
… + verb + preposition/adverb + object + …

Fiillerle birlikte en çok kullanılan edatlar : about, at, for, from, in, of, on, with

Edatlara örnek: agree with, beg for, believe in, laugh at, listen to, look at, remind of, wait for, worry about

  • She is knocking at the door of the post office.
  • They aren´t laughing at me.
  • I have to send him a fax. Could you remind me of that later?

{Prepositional Phrases, A1 konusuna bakınız}.

Edatlar Tamlamaları [prepositional phrases] cümleye ek bilgi sağladıkları için önemlidirler. Edat fiiller [prepositional verbs] kendilerinden sonra bir edat gelerek oluşurlar.

Fiillerle birlikte en çok kullanılan fiiler ile en çko kullanılan edatlar: about, at, for, from, in, of, on, with

En çok kullanılan edat tamlamaları :  agree with, believe in, look at, remind of, wait forworry about

Yapıları şu şekildedir:
… + verb + preposition/adverb + object + …

Örnek:
-“He waits for their answer every day.” / He waits their answer every day.” / He waits their answer for every day.”

NOT: Bazı zarflar da edat olarak kullanılabilir. Arasındaki farkı görmek için sözlüğe bakabilirsiniz.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book