Unit 1.2

Present Perfect ile Kullanılan Zaman Zarfları

Adverbs

Zarflar [adverbs] cümledeki diğer ögeleri betimleyerek geniş çapta bilgi sunarlar.

Zaman Zarfları [time adverbs] genellikle Present Perfect ile kullanılırlar.

 Present Perfect ile Kullanılan Temel zaman zarflar already, just, still ve yet.

Cümledeki yerleri:

 • Already: Subject + have/has + already + past participle + …
 • Just: Subject + have/has + just + past participle + …
 • Still: Subject + have/has + still + verb + …
 • Yet: Subject + verb + … + yet

Not: Bu zaman zarfları her biri cümlede ayrı bir yere sahiptir. Bu yerler her zarf için farklıdır ve doğru kullanılabilmeleri için bu zarflara çalışılması gereklidir. 

Olumlu İfadeler

 • She has just retired.
 • He has already booked his ticket.
 • Have they just sent a fax?

Olumsuz İfadeler

 • I still haven’t made any plan for Christmas.
 • Have you still not done the laundry?
 • Haven’t they sent an email yet?

Zaman Zarflarını eylemin ne zaman yapıldığını, ne kadar sürede yapıldığını ve ne sıklıkla yapıldığını göstermek için kullanılır

 • .Already: Şu ana kadar gerçekleşen ve tamamlanan ve şimdi veya gelecekte bir daha gerçekleşmeyecek olan olaylar için kullanılır. (şu zamana kadar)
 • Just: Olumlu yapıda kullanılır ve kısa bir süre önce gerçekleşen bir olaydan bahsetmek için kullanılır. (kısa zaman önce)
 • Still: zarfı olumsuz ve soru cümlelerinde bir olayın hali hazırda bitmediğinden veya beklenenden daha uzun sürdüğünü göstermek için kullanılır. (olmaya devam ediyor)
 • Yet: Şu an değil fakat yakın gelecekte gerçekleşecek bir olayı anlatmak için kullanılır ve genelde olumsuz bir yapıya sahiptir. Soru içerisinde olayın hali hazırda gerçekleşip gerçekleşmediğini sormak için kullanılır. (şu ana kadar)

Zarflar [adverbs] present perfect ile kullanıldığında cümledeki diğer ögeleri betimlerler.

Her cümlede farklı yerlerde yer alırlar.

 • Already: Subject + have/has + already + past participle + …
 • Just: Subject + have/has + just + past participle + …
 • Still: Subject + have/has + still + verb + …
 • Yet: Subject + verb + … + yet

Örneğin:
“I haven’t arrived home yet. = Şu an değil fakat yakın gelecekte gerçekleşecek bir olayı anlatmak için kullanılır (şu ana kadar).
“I have just arrived home.” = Kısa bir süre önce gerçekleşen bir olaydan bahsetmek için kullanılır (kısa süre önce).
“I have already arrived home.” = Geçmişte gerçekleşen ve tamamlanan ve gelecekte bir daha gerçekleşmeyecek olan olaylar için kullanılır. (şu zamana kadar).
“I still haven’t arrived home.” = Olumsuz cümlelerde olayın veya bir eylemin hala gerçekleşmekte olduğunu ifade etmek için kullanılır. (olmaya devam ediyor).

NOT: Zarfların bazıları sadece olumsuz veya sadece olumlu halde kullanılır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book