Unit 9.1

Adverbs of Manner

Introduction

Adverbs – вирази,які мають функцію модифікаторів інших елементів речення.Вони можуть надавати широкий спектр інформації.Ті,які вживаються,щоб надати інформацію про спосіб (як) щось робиться, називаються Adverbs of Manner.

EXTRA: Adverbs = Прислівники; Adverbs of Manner = Прислівниками способу дії.

Form

Adverbs of Manner зазвичай мають таку структуру:
adjective + -ly

Adjective Adverb
bad badly
exact exactly
loud loudly
nice nicely
polite politely

Деякі з них є неправильними і не дотримуються того ж самого правила чи просто підтримують ту саму форму прикметника,наприклад:

Adjective Adverb
fast fast
good well
hard hard
late late
straight straight

Example

Regular

  • He was very badly hurt in the accident.
  • She didn’t know exactly what happened.
  • She told them that she had a headache but they continued talking too loudly.
  • She combed her hair nicely.
  • She went to the Social Welfare and asked politely for help.

Irregular

  • He put orange juice in the fridge fast.
  • You said it well.
  • This job is so hard, I need a drink.
  • He answered my question late.
  • Hold the bottle straight.

Use

Adverbs of Manner вживаються,щоб розповісти нам спосіб або як щось робиться.

Завжди стоять після дієслова і можуть вживатися зі словами  very або too.

Summary

Adverbs є важливими,оскільки змінюють інші елементи в реченні. В англійській мові, прислівники можуть надавати інформацію про спосіб (як) щось робиться і їх називають Adverbs of Manner.

Основними Adverbs of Manner є, коли ми використовуємо структуру:
adjective + -ly (e.g. badly).

(badly, exactly, loudly, nicely, politely…).

Наприклад:
— “He quickly kissed the girl on the cheek.” = Пояснюється,як дія робиться.
— “I happily gave him the good news.” = Пояснюється,як дія робиться.

NOTE: деякі Adverbs of Manner є неправильними (наприклад, fast, well, hard, late, straight…).

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example], який показує його вживання у контексті.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License