Unit 10.2

Prepositional Phrases

Prepositional Phrase

Prepositional Phrases – це результат поєднання прийменників та інших елементів речення (іменники, займенники, герундій).

Певні Nouns вживаються із кокретними Prepositions.

EXTRA: Prepositional Phrases = Прийменникові фрази; Nouns = іменники; Prepositions = прийменниками.

The Prepositions used by certain nouns are: By and on.

Ці Prepositional Phrases мають таку структуру:
… + verb + preposition + object + …

The most commonly used prepositions with verbs are: about, at, for, from, in, of, on, with

Examples of prepositional phrases are: agree with, beg for, believe in, laugh at, listen to, look at, remind of, wait for, worry about

  • She is knocking at the door of the post office.
  • They aren´t laughing at me.
  • I have to send him a fax. Could you remind me of that later?

Ці Nouns мають лише ці конкретні Prepositions.

Немає жодних правил як комбінувати або вживати їх. Це з’явиться автоматично з часом і практикою.

Прийменники мають важливе значення так як надають додаткову інформацію про речення. Можна вживати певні Nouns лише із конкретними Prepositions.

  • Ці іменники,які вживаються з прийменником “By” є такі: Car, bus, plane, train, mistake і hand;
  • Ці іменники,які вживаються із прийменником “On” є такі: Holiday, the phone, a trip і sale.

Наприклад:
— “We went there by plane.” = Надає додаткову інформацію про речення.
— “I am on the phone right now.” = Надає додаткову інформацію про речення.

Переглянемо цей контент  у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] який показує його вживання у контексті.

License

English Grammar A2 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book