Przedmowa

Ta książka została pierwotnie napisana dla www.books4languages.com, kursu online z ujednoliconym programem nauczania języków, stworzonym za pomocą celów nauczania języków, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). System modułowy można łatwo spersonalizować i dostosować do róznych kontekstów i sytuacji.

Z założenia ten modułowy kurs (Gramatyka-Ortografia-Słownictwo-Kultura) nie zawiera szczegółowych informacji na temat kultury hiszpańskiego, ponieważ nasi uczniowie będą się uczyć hiszpańskiego jako drugiego języka. Jednak praca nad tą książką nadal jest w toku i mamy nadzieję, że z czasem ta sekcja zostanie dodana. Zapraszamy nauczycieli, którzy wykorzystują ten tekst do wysyłania tutaj ewentualnych sugestii, zmian, aktualizacji lub sekcji.

Szczególnie zachęcamy nauczycieli, którzy chcą napisać dodatkowe sekcje w swoich obszarach wiedzy do przysyłania ich do przyszłych aktualizacji tego tekstu. Zachęcamy do zaangażowania się.

Używasz tej książki na zajęciach, warsztatach lub z innego powodu? Chcielibyśmy o tym wiedzieć! Wypełnij ten krótki formularz, aby pomóc nam śledzić jak i gdzie są używane nasze podręczniki!

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License