Unit 8.2

Tarafından/ -Ca Öbeği

Advertising

Introduction

Gerçek öznenin kullanılmadan edilgen cümle yapımı çok yaygındır. Ancak edilgen cümlelerde gerçek özne de kullanılabilir. Cümleye gerçek özne getirildiğinde “tarafından” sözcüğü veya “-ca” eki kullanılmalıdır. Daha çok resmi dilde bu ifadeler kullanılır; konuşma dilinde çok tercih edilmez.

Form

Genellikle cümlede yüklemden hemen önce kullanımları tercih edilir. “tarafından” sözcüğü herhangi bir değişikliğe uğramaz; “-ca” eki geldiği kelimeye göre dört farklı şekilde görülebilir: “-ca“, “-ce“, “-ça“, “-çe“.

Use

tarafından” ve “-ca” öbeklerinin kullanım alanları bir tanedir, ancak gerçek özneye göre kullanılacak öbek farklılık gösterir:

  1. tarafından” yapısı genellikle yüklemden hemen önce kullanılır. Özne canlı bir varlık olduğunda kullanılabilir.
  2. -ca” eki, gerçek özne bir kurum, bir kuruluş veya bir grup kimliği taşıyorsa gelir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans