Unit 8.2

Tarafından/ -Ca Öbeği

Introduction

Gerçek öznenin kullanılmadan edilgen cümle yapımı çok yaygındır. Ancak edilgen cümlelerde gerçek özne de kullanılabilir. Cümleye gerçek özne getirildiğinde “tarafından” sözcüğü veya “-ca” eki kullanılmalıdır. Daha çok resmi dilde bu ifadeler kullanılır; konuşma dilinde çok tercih edilmez.

Form

Genellikle cümlede yüklemden hemen önce kullanımları tercih edilir. “tarafından” sözcüğü herhangi bir değişikliğe uğramaz; “-ca” eki geldiği kelimeye göre dört farklı şekilde görülebilir: “-ca“, “-ce“, “-ça“, “-çe“.

Use

tarafından” ve “-ca” öbeklerinin kullanım alanları bir tanedir, ancak gerçek özneye göre kullanılacak öbek farklılık gösterir:

  1. tarafından” yapısı genellikle yüklemden hemen önce kullanılır. Özne canlı bir varlık olduğunda kullanılabilir.
  2. -ca” eki, gerçek özne bir kurum, bir kuruluş veya bir grup kimliği taşıyorsa gelir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans