- English Grammar A1 Level for Czech speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-cs -

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Introduction

Podstatná jména [nouns] označují osoby, místa, věci, události, látky nebo kvality.

Počitatelná podstatná jména [countable nouns] jsou podstatná jména, která vnímáme jako samostatné jednotky, jejichž množství lze vyjádřit čísly.

Nepočitatelná podstatná jména [uncountable nouns] se vztahují k předmětům, které vnímáme jako masu a ne jako samostatné jednotky.

Form

Neexistuje pevně stanovené pravidlo pro tvorbu počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen.

Počitatelná podstatná jména

Počitatelná podstatná jména mají tvar jak jednotného, tak množného čísla. Lze je použít s neurčitými členy (a/an) a číslovkami.

Nepočitatelná podstatná jména

Nepočitatelná podstatná jména nelze použít s neurčitými členy (a/an) a číslovkami. Mohou mít:

  • Pouze tvar jednotného čísla bez možnosti vytvořit množné (advice, baggage, information, energy, furniture, homework, money…);
  • Pouze tvar množného čísla bez možnosti vytvořit jednotné (the Spanish, news, groceries, clothes, thanks, regards…).

Example

Počitatelná podstatná jména

  • I have a dog at home.
  • He is so rich that he owns five houses.
  • We want to play a tennis match.

Nepočitatelná podstatná jména

  • His advice was very important. / His advices were very important.
  • There is information in this guide. / There are informations in this guide.
  • I have some news about Bulgaria. / I have a new about Bulgaria.

Use

Počitatelná podstatná jména používáme jako samostatné jednotky a jejich množství lze vyjádřit čísly.

Nepočitatelná podstatná jména vnímáme jako masu a nemůžeme je rozdělit (slova týkající se počasí, kapaliny, materiály či abstraktní podstatná jména).

Summary

Neexistuje pevně stanovené pravidlo pro tvorbu počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen [countable and uncountable nouns]:

  • Počitatelná podstatná jména označují samostatné jednotky, jejichž množství lze vyjádřit čísly. Může před nimi stát neurčitý člen (a/an).
  • Nepočitatelná podstatná jména označují abstraktní podstatná jména, masu, kterou není možné rozdělit. Nemůže před nimi stát neurčitý člen (a/an) a obvykle mají pouze tvar jednotného čísla bez možnosti vytvořit množné, nebo tvar množného čísla bez možnosti vytvořit jednotné.

Například:
— „There is a mobile phone on the table.“ = Mobile phone je počitatelné podstatné jméno v jednotném čísle, a proto používáme neurčitý člen a.
— „There are two mobile phones on the table.“ = Mobile phones je počitatelné podstatné jméno v množném čísle, takže jeho množství můžeme vyjádřit číslem two.
— „My teacher bought furniture for her house.“ / „My teacher bought furnitures for her house.“ = Furniture je nepočitatelné podstatné jméno v jednotném čísle, které netvoří množné číslo.
— „The police catch killers.“ / „The police catches killers.“ = The police je nepočitatelné podstatné jméno v množném čísle, které netvoří jednotné číslo.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.