Unit 3.1

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Podstatná jména [nouns] označují osoby, místa, věci, události, látky nebo kvality.

Počitatelná podstatná jména [countable nouns] jsou podstatná jména, která vnímáme jako samostatné jednotky, jejichž množství lze vyjádřit čísly.

Nepočitatelná podstatná jména [uncountable nouns] se vztahují k předmětům, které vnímáme jako masu a ne jako samostatné jednotky.

Form

Neexistuje pevně stanovené pravidlo pro tvorbu počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen.

Počitatelná podstatná jména

Počitatelná podstatná jména mají tvar jak jednotného, tak množného čísla. Lze je použít s neurčitými členy (a/an) a číslovkami.

Nepočitatelná podstatná jména

Nepočitatelná podstatná jména nelze použít s neurčitými členy (a/an) a číslovkami. Mohou mít:

  • Pouze tvar jednotného čísla bez možnosti vytvořit množné (advice, baggage, information, energy, furniture, homework, money…);
  • Pouze tvar množného čísla bez možnosti vytvořit jednotné (the Spanish, news, groceries, clothes, thanks, regards…).

Example

Počitatelná podstatná jména

  • I have a dog at home.
  • He is so rich that he owns five houses.
  • We want to play a tennis match.

Nepočitatelná podstatná jména

  • His advice was very important. / His advices were very important.
  • There is information in this guide. / There are informations in this guide.
  • I have some news about Bulgaria. / I have a new about Bulgaria.

Use

Počitatelná podstatná jména používáme jako samostatné jednotky a jejich množství lze vyjádřit čísly.

Nepočitatelná podstatná jména vnímáme jako masu a nemůžeme je rozdělit (slova týkající se počasí, kapaliny, materiály či abstraktní podstatná jména).

Summary

Neexistuje pevně stanovené pravidlo pro tvorbu počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen [countable and uncountable nouns]:

  • Počitatelná podstatná jména označují samostatné jednotky, jejichž množství lze vyjádřit čísly. Může před nimi stát neurčitý člen (a/an).
  • Nepočitatelná podstatná jména označují abstraktní podstatná jména, masu, kterou není možné rozdělit. Nemůže před nimi stát neurčitý člen (a/an) a obvykle mají pouze tvar jednotného čísla bez možnosti vytvořit množné, nebo tvar množného čísla bez možnosti vytvořit jednotné.

Například:
— „There is a mobile phone on the table.“ = Mobile phone je počitatelné podstatné jméno v jednotném čísle, a proto používáme neurčitý člen a.
— „There are two mobile phones on the table.“ = Mobile phones je počitatelné podstatné jméno v množném čísle, takže jeho množství můžeme vyjádřit číslem two.
— „My teacher bought furniture for her house.“ / „My teacher bought furnitures for her house.“ = Furniture je nepočitatelné podstatné jméno v jednotném čísle, které netvoří množné číslo.
— „The police catch killers.“ / „The police catches killers.“ = The police je nepočitatelné podstatné jméno v množném čísle, které netvoří jednotné číslo.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License