Countable and Uncountable Nouns

Nouns

Countable Nouns jsou slova, která vnímáme jako samostatné jednotky, které lze spočítat v číslech.

Na druhé straně, Uncountable Nouns se vztahují k předmětům, které vnímáme jako „masu“, jako nesamostatné jednotky, například, tekutiny a další materiály bez vymezených okrajů.

EXTRA: Countable Nouns = Počitatelná Podstatná Jména; Uncountable Nouns = Nepočitatelná Podstatná Jména.

Countable Nouns

Odkazují na samostatné jednotky. S počitatelnými podstatnými jmény můžeme použít neurčité členy a číslovky. Počitatelná podstatná jména mají jednotné a množné tvary.

Uncountable Nouns

Odkazují na předměty, které vnímáme jako „masu“, jako nesamostatné jednotky. S nepočitatelnými podstatnými jmény nepoužíváme neurčité členy (a/an) a číslovky. Nepočitatelná podstatná jména většinou mají jednotnou formu bez formy pro množné číslo (advice, baggage, information, energy, furniture, homework, money…) nebo formu množného podstatného jména bez jednotného tvaru (the Spanish, news, groceries, clothes, thanks, regards…).

Countable Nouns

 • I have a dog at home.
 • He is so rich that he owns five houses.
 • We want to play a tennis match.

Uncountable Nouns

 • His advice was very important. / His advices were very important.
 • There is information in this guide. / There are informations in this guide.
 • I have some news about Bulgaria. / I have a new about Bulgaria.

Zde vidíme hlavní rozdíly mezi Countable a Uncountable podstatnými jmény:

Countable Nouns:

 • Samostatné jednotky;
 • Lze je spočítat v číslech;
 • Může před nimi stát neurčitý člen.

Uncountable Nouns:

 • Předměty vnímané jako objem, masa;
 • Nelze je spočítat v číslech;
 • Nemůže před nimi stát neurčitý člen;
 • Nemůžeme použít čísla pro spočítání množství těchto předmětů, tím pádem jsou definovány jako nepočitatelné.

Countable Nouns odkazují na samostatné jednotky, které lze spočítat v číslech. Může před nimi stát neurčitý člen (e.g. a dog, five houses).

Uncountable Nouns odkazují na předměty, které vnímáme jako „objem“, jako nesamostatné jednotky. Nemůže před nimi stát neurčitý člen.
Většinou nemají jednotnou a množnou formu, ale buď pouze jednotnou bez množného tvaru, a nebo množnou formu bez jednotného tvaru (e.g. money, advice).

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book