Unit 6.1

Minulý čas prostý v kladném tvaru


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Minulý čas prostý [past simple] je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, událostech a dějích, které se odehrály v minulosti.

Použitím slovesa v kladném tvaru tohoto času se potvrzuje něco ohledně podmětu.

Form

Struktura minulého času prostého v kladném tvaru u pravidelných sloves má tuto podobu:

Pravidelné tvoření

Subject + Verb (Past tense) + …

 • Přidáváme -ed na konec slovesa:
Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

Výjimky

Toto jsou výjimky v minulém čase prostém v kladném tvaru:

 • Slovesa s příponou -y, které předchází souhláska: změníme -y na -i a přidáme -ed:
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Slovesa s příponou -e: přidáme pouze -d:
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • Slovesa zakončená na souhlásku (kromě: w, y), které předchází přízvučná samohláska: zdvojíme souhlásku a přidáme -ed:
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Pravidelné tvoření

 • I planted some trees yesterday.
 • He lived in the mountains for 8 years.
 • They visited the capital in 2012.

Výjimky

Souhláska + -y

 • I studied about plants for the exams.
 • Their children cried all the time at the game.
 • He applied to do gymnastics professionally.

Základní tvar zakončený na -e

 • I hoped to go skiing.
 • The school decided that all children must do exercise.
 • They arrived at the city centre.

Přízvučná samohláska + přípona ve formě souhlásky

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested playing the banned game.
 • They travelled all over the place.

Use

Minulý čas prostý v kladném tvaru používáme, když potvrzujeme:

 1. Děje, situace a události, které se odehrály a skončily v minulosti;
 2. Opakující se události a zvyky, které byly součástí minulosti;
 3. Uplynulé události a také s časovými výrazy typu: two weeks agolast yearin 2010yesterday

Summary

Minulý čas prostý [past simple] v kladném tvaru používáme, když potvrzujeme situace a události, které se odehrály a skončily či se opakovaly v minulosti. Rovněž jej používáme s určitými časovými výrazy. Tvar minulého času prostého se tvoří přidáním -ed na konec slovesa.

Když používáme minulý čas prostý v kladném tvaru, začínáme podmětem, po kterém následuje sloveso v minulém čase.

Například:
— „They worked on an important project yesterday.“ = Tato věta je v minulém čase prostém v kladném tvaru, takže přidáme -ed na konec slovesa to work (worked).

Tvar minulého času prostého u pravidelných sloves se tvoří rozdílně v závislosti na základním tvaru slovesa.

Například:
— S příponou -y, změníme -y na i přidáme -ed: „I try.“ ⇒ „I tried.“
— S příponou -e, přidáme pouze -d: „I dance.“ ⇒ „I danced.“
— S příponou ve formě přízvučná samohláska + souhláska (kromě -w a -y), zdvojíme souhlásku a přidáme -ed: „I plan.“ ⇒ „I planned.“

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

License