Unit 6.1

Past Simple Affirmative

Tenses

Past Simple je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o událostech, které se odehrály v minulosti.

Vyjádřeno v Kladném tvaru, sloveso potvrzuje něco ohledně podmětu.

EXTRA: Past Simple = Minulý čas prostý.

Regular form

Past Simple v kladném tvaru pravidelných sloves má následující formu:
Subject + Verb (Past tense) + …

Past form of the verb:
Base form of the verb + -ed

Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

Exceptions

 • Slovesa s příponou -y, které předchází souhláska: Mění -y na -i a přidá -ed.
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Slovesa s příponou -e: Přidá pouze -d.
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • Slovesa s příponou ve formě souhlásky (kromě: w,y) které předchází přízvučná samohláska: Zdvojí souhlásku a přidá -ed.
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Regular form

 • I baked delicious biscuits yesterday.
 • He played basketball for 8 years.
 • They visited Estonia in 2012.

Exceptions

Souhláska + „-y“

 • I studied a lot for the exams.
 • Their children cried all the time.
 • He applied to Oxford University last year.

Přípona „-e“

 • I hoped to meet you yesterday.
 • The school decided to call your parents.
 • They arrived in Valencia two days ago.

Přízvučná samohláska + souhlásková přípona

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested going to the banned beach.
 • They travelled every summer when they were young.

Past Simple používáme, když mluvíme o:

 • Aktivitách, situacích a událostech, které se odehrály a skončily v minulosti;
 • Opakujících se událostech a zvycích, které se odehrály v minulosti;
 • Uplynulých událostech, když použijeme jeden z následujících výrazů: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday, atd.

Past Simple používáme, když mluvíme o situacích, které se odehrály v minulosti. Vyjádřeno v Kladném tvaru, sloveso potvrzuje něco ohledně podmětu

Past Simple v jeho Kladném tvaru má následující formu:
Subject + Verb (Past tense) + …

Například:
— „I work.“ > „I worked.“ = pouze přidáme „-ed“ (pravidelná slovesa).

*Minulý tvar Pravidelných sloves se tvoří rozdílně, záleží na základních tvaru slovesa, které chceme použít.

Například:
Když základní tvar končí na „-y“: „I study.“ > „I studied.“ = Měníme „y“ na „i“ a přidáme „-ed“.
Když základní tvar končí na „-e“: „I hope.“ > „I hoped.“ = Pouze přidáváme „-d“.
Když základní tvar končí na přízvučnou samohlásku se souhláskou (kromě „-w“ a „-y“): „I stop“ > „I stopped.“ = Zdvojíme souhlásku a přidáme „-ed“.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book