Unit 6.1

Minulý čas prostý v kladném tvaru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Minulý čas prostý [past simple] je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, událostech a dějích, které se odehrály v minulosti.

Použitím slovesa v kladném tvaru tohoto času se potvrzuje něco ohledně podmětu.

Form

Struktura minulého času prostého v kladném tvaru u pravidelných sloves má tuto podobu:

Pravidelné tvoření

Subject + Verb (Past tense) + …

 • Přidáváme -ed na konec slovesa:
Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

Výjimky

Toto jsou výjimky v minulém čase prostém v kladném tvaru:

 • Slovesa s příponou -y, které předchází souhláska: změníme -y na -i a přidáme -ed:
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Slovesa s příponou -e: přidáme pouze -d:
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • Slovesa zakončená na souhlásku (kromě: w, y), které předchází přízvučná samohláska: zdvojíme souhlásku a přidáme -ed:
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Pravidelné tvoření

 • I planted some trees yesterday.
 • He lived in the mountains for 8 years.
 • They visited the capital in 2012.

Výjimky

Souhláska + -y

 • I studied about plants for the exams.
 • Their children cried all the time at the game.
 • He applied to do gymnastics professionally.

Základní tvar zakončený na -e

 • I hoped to go skiing.
 • The school decided that all children must do exercise.
 • They arrived at the city centre.

Přízvučná samohláska + přípona ve formě souhlásky

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested playing the banned game.
 • They travelled all over the place.

Use

Minulý čas prostý v kladném tvaru používáme, když potvrzujeme:

 1. Děje, situace a události, které se odehrály a skončily v minulosti;
 2. Opakující se události a zvyky, které byly součástí minulosti;
 3. Uplynulé události a také s časovými výrazy typu: two weeks agolast yearin 2010yesterday

Summary

Minulý čas prostý [past simple] v kladném tvaru používáme, když potvrzujeme situace a události, které se odehrály a skončily či se opakovaly v minulosti. Rovněž jej používáme s určitými časovými výrazy. Tvar minulého času prostého se tvoří přidáním -ed na konec slovesa.

Když používáme minulý čas prostý v kladném tvaru, začínáme podmětem, po kterém následuje sloveso v minulém čase.

Například:
— „They worked on an important project yesterday.“ = Tato věta je v minulém čase prostém v kladném tvaru, takže přidáme -ed na konec slovesa to work (worked).

Tvar minulého času prostého u pravidelných sloves se tvoří rozdílně v závislosti na základním tvaru slovesa.

Například:
— S příponou -y, změníme -y na i přidáme -ed: „I try.“ ⇒ „I tried.“
— S příponou -e, přidáme pouze -d: „I dance.“ ⇒ „I danced.“
— S příponou ve formě přízvučná samohláska + souhláska (kromě -w a -y), zdvojíme souhlásku a přidáme -ed: „I plan.“ ⇒ „I planned.“

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License