Indefinite Articles

Determiners

Articles patří do skupiny slov zvané Determinants. V podstatě má angličtina dva druhy členů: Indefinite a Definite.

Indefinite Articles používáme, když mluvíme o nespecifickém předmětu, či o obecné kategorii.

EXTRA: Articles = Členy; Determinants = Determinanty; Indefinite = Neurčité; Definite = Určité; Indefinite Articles = Neurčité členy.

V anglickém jazyce existují dva Indefinite Articles „a/an“ a první písmeno následujícího slova určuje, který člen máme použít souhláska nebo samohláska.

A

A používáme pokud podstatné jméno začíná na souhlásku (b, c, d, f, g, j, k…).

An

An používáme pokud podstatné jméno začíná na samohlásku (a, e, i, o, u) nebo na „h“, které nevyslovujeme.

 • I am a doctor.
  I am an engineer.
 • She has got a pear.
  She has got an apple.
 • We saw a huge elephant in the street.
  We saw an elephant in the street.

Indefinite Articles používáme před podstatnými jmény v jednotném čísle. Zde vidíme jak se členy A a An liší:

 • A: A používáme pokud podstatné jméno začíná na souhlásku (b, c, d, f, g, j, k etc.).
 • An: An používáme pokud podstatné jméno začíná na samohlásku (a, e, i, o, u.).

Celkově Indefinite Articles odkazují na věci které jsou neznámé pro mluvčího či autora textu a mohou stát před podstatnými a přídavnými jmény.

Indefinite Articles („a“ a „an“) jsou determinanty, které používáme, když mluvíme o nespecifické věci či obecné kategorii. Stojí před podstatným jménem či přídavným jménem.

Obvykle používáme „a“ když slovo, které následuje po členu, začíná na souhlásku a „an“ když to slovo začíná na samohlásku.

Například:
— „There’s a tourism office behind the corner.“ = Použili jsme a před přídavným jménem začínajícím na t-, jelikož je to souhláska.
— „There’s an information office behind the corner.“ = Použili jsme an před přídavným jménem začínajícím na i-, jelikož je to samohláska.

V těchto příkladech je nutné užití neurčitého členu, protože mluvíme o něčem obecném, co jsme předtím ještě nezmínili.

NOTE: Indefinite Articles používáme pouze před jednotnými podstatnými a přídavnými jmény.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book