Unit 4.1

Neurčité členy


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Členy [articles] jsou slova, která definují podstatná jména a patří do skupiny slov zvané determinanty [determiners]. V angličtině zpravidla existují dva druhy členů: neurčité [indefinite] a určité [definite].

Neurčité členy [indefinite articles] používáme, když mluvíme o nespecifikovaných věcech nebo obecných kategoriích.

Form

Neurčité členy stojí většinou před počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle, jmennými frázemi a přídavnými jmény.

V angličtině existují dva neurčité členy, a/an, a jejich použití je určeno prvním písmenem následujícího slova (samohláska, nebo souhláska):

 • A: pokud podstatné jméno začíná na souhlásku (b, c, d, f, g, j, k…).
 • An: pokud podstatné jméno začíná na samohlásku (a, e, i, o, u) nebo na h, které nevyslovujeme.

Example

 • I am a doctor.
  I am an engineer.
 • She has got a pear.
  She has got an apple.
 • We saw a huge elephant in the street.
  We saw an elephant in the street.

Use

Neurčité členy používáme, když mluvíme o obecných nebo nespecifikovaných věcech (dosud nezmíněných), které jsou neznámé jak pro mluvčího, tak pro jeho partnera v dialogu, a pouze před počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle. Rovněž je používáme, když mluvíme o zaměstnání a profesích.

Summary

Neurčité členy [indefinite articles] (a/an) jsou determinanty, které používáme, když mluvíme o nespecifikované věci či obecných kategoriích. Stojí před podstatnými jmény v jednotném čísle, jmennými fázemi a přídavnými jmény.

 • A používáme, když následující podstatné nebo přídavné jméno začíná na souhlásku.
 • An používáme, když následující podstatné nebo přídavné jméno začíná na samohlásku nebo na h, které nevyslovujeme.

Například:
— „There’s a tourism office behind the corner.“ = Používáme a před slovem začínajícím na t- (souhláska).
— „There’s an information office behind the corner.“ = Používáme an před slovem začínajícím na i- (samohláska).

Neurčitý člen používáme, když mluvíme o něčem obecném, co jsme dosud nezmínili.

♦ „The information office around the corner“ = Používáme určitý člen (the), protože víme, o čem mluvíme.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License