Unit 4.1

Neurčité členy

Introduction

Členy [articles] jsou slova, která definují podstatná jména a patří do skupiny slov zvané determinanty [determiners]. V angličtině zpravidla existují dva druhy členů: neurčité [indefinite] a určité [definite].

Neurčité členy [indefinite articles] používáme, když mluvíme o nespecifikovaných věcech nebo obecných kategoriích.

Form

Neurčité členy stojí většinou před počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle, jmennými frázemi a přídavnými jmény.

V angličtině existují dva neurčité členy, a/an, a jejich použití je určeno prvním písmenem následujícího slova (samohláska, nebo souhláska):

 • A: pokud podstatné jméno začíná na souhlásku (b, c, d, f, g, j, k…).
 • An: pokud podstatné jméno začíná na samohlásku (a, e, i, o, u) nebo na h, které nevyslovujeme.

Example

 • I am a doctor.
  I am an engineer.
 • She has got a pear.
  She has got an apple.
 • We saw a huge elephant in the street.
  We saw an elephant in the street.

Use

Neurčité členy používáme, když mluvíme o obecných nebo nespecifikovaných věcech (dosud nezmíněných), které jsou neznámé jak pro mluvčího, tak pro jeho partnera v dialogu, a pouze před počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle. Rovněž je používáme, když mluvíme o zaměstnání a profesích.

Summary

Neurčité členy [indefinite articles] (a/an) jsou determinanty, které používáme, když mluvíme o nespecifikované věci či obecných kategoriích. Stojí před podstatnými jmény v jednotném čísle, jmennými fázemi a přídavnými jmény.

 • A používáme, když následující podstatné nebo přídavné jméno začíná na souhlásku.
 • An používáme, když následující podstatné nebo přídavné jméno začíná na samohlásku nebo na h, které nevyslovujeme.

Například:
— „There’s a tourism office behind the corner.“ = Používáme a před slovem začínajícím na t- (souhláska).
— „There’s an information office behind the corner.“ = Používáme an před slovem začínajícím na i- (samohláska).

Neurčitý člen používáme, když mluvíme o něčem obecném, co jsme dosud nezmínili.

♦ „The information office around the corner“ = Používáme určitý člen (the), protože víme, o čem mluvíme.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


License