Unit 4.1

Nedoločna člena


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Členi [articles] so besede, ki določajo samostalnike in pripadajo skupini besed, ki se imenujejo določniki. Obstajata dve vrsti členov: nedoločni in določni.

Nedoločna člena [indefinite articles] uporabljamo za izražanje nespecifičnih stvari in splošnih kategorij.

Form

Nedoločna člena ponavadi postavimo pred pridevniške in samostalniške zveze. Uporabljamo ju pred samostalniki v ednini.

Obstajata dva nedoločna člena (a/an); katerega bomo uporabili se odločimo glede na prvo črko naslednje besede (soglasnik ali samoglasnik).

A: ko se samostalnik začne na soglasnik (b, c, d, f, g, j, k…).

An: ko se samostalnik začne na samoglasnik (a, e, i, o, u) ali h, ki ga ne izgovorimo.

Example

 • I am a doctor.
  I am an engineer.
 • She has got a pear.
  She has got an apple.
 • We saw a huge elephant in the street.
  We saw an elephant in the street.

Use

Nedoločna člena uporabljamo, ko se nanašamo na splošne ali nespecifične stvari (prej neomenjene), ki so neznane tako govorcu kot sogovorniku, in samo s samostalniki v ednini. Uporabljamo jih tudi, ko govorimo o službah in poklicih.

Summary

Nedoločna člena [indefinite articles] (a/an) spadata med določnike in uporabljamo ju za izražanje nespecifičnih stvari ali splošnih kategorij. Postavljamo ju pred samostalnike ali pridevnike v ednini.

 • A, ko se samostalnik ali pridevnik začne na soglasnik.
 • An, ko se samostalnik ali pridevnik začne na samoglasnik ali h, ki se ga ne izgovarja.

Na primer:
— “There’s a tourism office around the corner.” = a uporabimo pred besedo, ki se začne na t- (soglasnik).
— “There’s an information office around the corner.” = an uporabimo pred besedo, ki se začne na i- (samoglasnik).

Nedoločna člena uporabljamo za izražanje nečesa splošnega, kar še ni bilo omenjeno.

♦ “The information office around the corner” = Uporabimo določni člen (the), ker že vemo, o čem govorimo.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License