Unit 4.1Nedoločna člena

Determiners

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Členi [articles] so besede, ki določajo samostalnike in pripadajo skupini besed, ki se imenujejo določniki. Obstajata dve vrsti členov: nedoločni in določni.

Nedoločna člena [indefinite articles] uporabljamo za izražanje nespecifičnih stvari in splošnih kategorij.

Form

Nedoločna člena ponavadi postavimo pred pridevniške in samostalniške zveze. Uporabljamo ju pred samostalniki v ednini.

Obstajata dva nedoločna člena (a/an); katerega bomo uporabili se odločimo glede na prvo črko naslednje besede (soglasnik ali samoglasnik).

A: ko se samostalnik začne na soglasnik (b, c, d, f, g, j, k…).

An: ko se samostalnik začne na samoglasnik (a, e, i, o, u) ali h, ki ga ne izgovorimo.

Example

 • I am a doctor.
  I am an engineer.
 • She has got a pear.
  She has got an apple.
 • We saw a huge elephant in the street.
  We saw an elephant in the street.

Use

Nedoločna člena uporabljamo, ko se nanašamo na splošne ali nespecifične stvari (prej neomenjene), ki so neznane tako govorcu kot sogovorniku, in samo s samostalniki v ednini. Uporabljamo jih tudi, ko govorimo o službah in poklicih.

Summary

Nedoločna člena [indefinite articles] (a/an) spadata med določnike in uporabljamo ju za izražanje nespecifičnih stvari ali splošnih kategorij. Postavljamo ju pred samostalnike ali pridevnike v ednini.

 • A, ko se samostalnik ali pridevnik začne na soglasnik.
 • An, ko se samostalnik ali pridevnik začne na samoglasnik ali h, ki se ga ne izgovarja.

Na primer:
— “There’s a tourism office around the corner.” = a uporabimo pred besedo, ki se začne na t- (soglasnik).
— “There’s an information office around the corner.” = an uporabimo pred besedo, ki se začne na i- (samoglasnik).

Nedoločna člena uporabljamo za izražanje nečesa splošnega, kar še ni bilo omenjeno.

♦ “The information office around the corner” = Uporabimo določni člen (the), ker že vemo, o čem govorimo.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercise

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

InfoLicense

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book