Unit 9.2

Svojilni zaimki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zaimki [pronouns] so besede, ki jih uporabljamo, da bi se izognili ponavljanju samostalnika.

Svojilni zaimki [possessive pronouns] so določniki, s katerimi pokažemo, da neka stvar nekomu pripada.

Form

Svojilne zaimke uporabljamo namesto samostalnika. Pred zaimki ne uporabljamo členov ali drugih določnikov.

Svojilni zaimki so:

Subject Pronouns Possesive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

Svojilne zaimke uporabljamo, da pokažemo, da nekomu nekaj pripada, pa tudi zato, da se izognemo ponavljanju samostalnikov.

Summary

Svojilne pridevnike [possessive pronouns] uporabljamo za izražanje pripadnosti nečesa človeku ali živali. Razlikujejo se glede na spol in število ter v povedih nastopajo namesto samostalnikov, tako da se ti ne ponavljajo.

Svojilni pridevniki so: mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs.

Na primer:
— “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine zamenja drugi element v povedi (je svojilni zaimek).
♦ “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my opisujeta drugi element v povedi (sta svojilna zaimka).

NOTE: Pred zaimki ne uporabljamo določnikov.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License