Unit 9.2

Svojilni zaimki

Introduction

Zaimki [pronouns] so besede, ki jih uporabljamo, da bi se izognili ponavljanju samostalnika.

Svojilni zaimki [possessive pronouns] so določniki, s katerimi pokažemo, da neka stvar nekomu pripada.

Form

Svojilne zaimke uporabljamo namesto samostalnika. Pred zaimki ne uporabljamo členov ali drugih določnikov.

Svojilni zaimki so:

Subject Pronouns Possesive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

Svojilne zaimke uporabljamo, da pokažemo, da nekomu nekaj pripada, pa tudi zato, da se izognemo ponavljanju samostalnikov.

Summary

Svojilne pridevnike [possessive pronouns] uporabljamo za izražanje pripadnosti nečesa človeku ali živali. Razlikujejo se glede na spol in število ter v povedih nastopajo namesto samostalnikov, tako da se ti ne ponavljajo.

Svojilni pridevniki so: mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs.

Na primer:
— “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine zamenja drugi element v povedi (je svojilni zaimek).
♦ “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my opisujeta drugi element v povedi (sta svojilna zaimka).

NOTE: Pred zaimki ne uporabljamo določnikov.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises

External link to Svojilni zaimki exercises (50).
License