Unit 7.2

Pogosto rabljeni časovni in krajevni predlogi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Predlogi [prepositions] so majhne besede, ki povezujejo elemente v povedi. Pomembni so, ker nam dajejo dodatne podrobnosti o povedi: krajevno in časovno umeščajo dogodke, ljudi in predmete.

Form

Predlogi ponavadi stojijo pred samostalniško zvezo ali zaimkom.

Najpogosteje rabljeni predlogi so: at, by, for, from, in, on, to, with

Example

 1. I am at the supermarket.
 2. He went by bus.
 3. They went for a walk.
 4. He works from nine to six.
 5. The juice is in the fridge.
 6. The cat jumped on the table.
 7. He went to the kitchen.
 8. She played with her son in the living room.

Use

Predlogi ne stojijo sami zase, ampak sodelujejo z drugimi elementi v povedi, skupaj s katerimi ustvarjajo glavni smisel. Nekateri izmed najbolj pogosto rabljenih predlogov so predlogi premikanja, časa in kraja. Drugi bralcu zgolj dajejo dodatne informacije.

 1. At (nahajati se na točno določenem kraju);
 2. By (uporabljati neko sredstvo…);
 3. For (z namenom da…);
 4. From (začetna točka premikanja);
 5. In (biti znotraj tridimenzionalnega prostora);
 6. On (biti na površini in biti v nekakšnem kontaktu z njo);
 7. To (premikati se proti destinaciji);
 8. With (biti spremljan…).

Summary

Predlogi [prepositions] so pomembni, ker nam dajejo dodatne informacije o povedi. Nekateri od najpogosteje rabljenih predlogov so predlogi premikanja, časa in kraja.

Najpogosteje rabljeni predlogi so: at, by, for, from, in, on, to, with

Na primer:
— “I’m at the supermarket.”
— “I have to speak with the manager.”

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License