Unit 7.2

Najčastejšie predložky


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Predložky [prepositions] sú krátke slová, ktoré vytvárajú vzťahy medzi vetnými členmi. Sú nepostrádateľné, pretože umiestňujú udalosti, osoby a predmety v čase a priestore či vyjadrujú ich pohyb z miesta na miesto, čím nám poskytujú dodatočné informácie o vete.

Form

Predložky zvyčajne stojí pred mennou frázou alebo zámenom.

Tými najbežnejšími predložkami sú: at, by, for, from, in, on, towith

Example

 1. I am at the supermarket.
 2. He went by bus.
 3. They went for a walk.
 4. The price increased from nine euros to eleven euros.
 5. The card is in the wallet.
 6. The exit is on the left.
 7. He went to the market.
 8. She payed with her card.

Use

Predložky sú krátke slová, ktoré vytvárajú vzťahy medzi vetnými členmi.

Predložky nestojí samostatne, ale vytvárajú hlavný význam prostredníctvom kombinácie s inými vetnými členmi. Predložky času používame na umiestnenie udalosti do určitého okamihu či obdobia, predložky miesta pre určenie polohy niečoho či niekoho a predložky pohybu na vyjadrenie pohybu z jedného miesta na druhé.

Tými najbežnejšími predložkami sú:

 1. At (na konkrétnom mieste);
 2. By (prostredníctvom…);
 3. For (za účelom…);
 4. From (počiatočný bod pohybu);
 5. In (v uzavretom trojrozmernom priestore);
 6. On (na povrchu a v určitom kontakte s ním);
 7. To (smerom k cieľu);
 8. With (v spoločnosti či prítomnosti…).

Summary

Predložky [prepositions] vytvárajú vzťahy medzi vetnými členmi a poskytujú dodatočné informácie o vete. Niektoré z najbežnejších predložiek sú predložky času, miesta a pohybu. Zvyčajne stojí pred mennou frázou alebo zámenom.

Tými najčastejšie používanými predložkami sú: at, by, for, from, in, on, to, with

Napríklad:
— „I’m at the supermarket.“ = Použijeme at, pretože supermarket je konkrétne miesto.
— „I’m speaking with the manager.“ = Použijeme with, pretože som v prítomnosti manažéra.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License