Unit 3.2

Kvantifikátory

Introduction

Determinanty [determiners] sú modifikátory podstatných mien. Poskytujú informácie o tom, o ktorých a o koľkých ľuďoch, veciach… hovoríme.

Kvantifikátory [quantitative determiners / quantifiers] sa používajú na vyjadrenie množstva určité veci.

Form

Kvantifikátory stojí pred podstatným menom a vyjadrujú jeho počet alebo množstvo.

Hlavnými kvantifikátory sú:

 • S počítateľnými podstatnými menami: both, many, (a) few
 • S nepočítateľnými podstatnými menami: somemuch, (a) little

Example

Počítateľné podstatné mená

 • Were there only a few people at work?
 • There are shops on both sides of the street.
 • So many people visit London in winter.

Nepočítateľné podstatné mená

 • How little sugar is left?
 • We do not have much time.
 • Some people like football and basketball.

Use

Kvantifikátory používame s počítateľnými a nepočítateľnými podstatnými menami na vyjadrenie množstva určité veci.

Počítateľné podstatné mená:

 • (Afew = Malý počet;
 • Both = Jeden/jedna i druhý/á z páru;
 • Many = Veľký počet individuálnych objektov.

Nepočítateľné podstatné mená:

 • (Alittle = Malé množstvo;
 • Much = Veľký objem hmoty/látky;
 • Some = Nešpecifikované, ale zároveň značné množstvo.

Summary

Kvantifikátory [quantitative determiners / quantifiers] sa používajú na vyjadrenie počtu alebo množstva určitej veci. S rôznymi podstatnými menami používame rôzne kvantifikátory.

Napríklad:
— Počítateľné: „Can you buy a few coffees at the bar?“ = Coffees tu znamená šálky kávy.
— Nepočítateľné: „Can you buy some coffee at the supermarket?“ = Coffee tu znamená mletú kávu.

Coffee môže byť ako počítateľné, tak nepočítateľné, pričom významy sú rôzne.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises

External link to Kvantifikátory exercises (18).
License