Unit 3.2

Kvantifikátory


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Determinanty [determiners] sú modifikátory podstatných mien. Poskytujú informácie o tom, o ktorých a o koľkých ľuďoch, veciach… hovoríme.

Kvantifikátory [quantitative determiners / quantifiers] sa používajú na vyjadrenie množstva určité veci.

Form

Kvantifikátory stojí pred podstatným menom a vyjadrujú jeho počet alebo množstvo.

Hlavnými kvantifikátory sú:

 • S počítateľnými podstatnými menami: both, many, (a) few
 • S nepočítateľnými podstatnými menami: somemuch, (a) little

Example

Počítateľné podstatné mená

 • Were there only a few people at work?
 • There are shops on both sides of the street.
 • So many people visit London in winter.

Nepočítateľné podstatné mená

 • How little sugar is left?
 • We do not have much time.
 • Some people like football and basketball.

Use

Kvantifikátory používame s počítateľnými a nepočítateľnými podstatnými menami na vyjadrenie množstva určité veci.

Počítateľné podstatné mená:

 • (Afew = Malý počet;
 • Both = Jeden/jedna i druhý/á z páru;
 • Many = Veľký počet individuálnych objektov.

Nepočítateľné podstatné mená:

 • (Alittle = Malé množstvo;
 • Much = Veľký objem hmoty/látky;
 • Some = Nešpecifikované, ale zároveň značné množstvo.

Summary

Kvantifikátory [quantitative determiners / quantifiers] sa používajú na vyjadrenie počtu alebo množstva určitej veci. S rôznymi podstatnými menami používame rôzne kvantifikátory.

Napríklad:
— Počítateľné: „Can you buy a few coffees at the bar?“ = Coffees tu znamená šálky kávy.
— Nepočítateľné: „Can you buy some coffee at the supermarket?“ = Coffee tu znamená mletú kávu.

Coffee môže byť ako počítateľné, tak nepočítateľné, pričom významy sú rôzne.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License