Unit 5.1

Would: Modálne sloveso vyjadrujúce schopnosť


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modálne sloveso [modal verb] je typ pomocného slovesa [auxiliary (helping) verb], ktoré samo o sebe nemá žiadny význam, ale modifikuje plnovýznamové sloveso, mení jeho význam a poskytuje nám viac informácií o činnosti, ktorú toto vyjadruje.

Sloveso would je modálne sloveso, ktoré sa používa na vyjadrenie ochoty v minulosti, zdvorilých žiadostí, preferencií/želaní a pozvaní.

Form

Modálne sloveso would sa používa ako pomocné sloveso a má tri tvary:

Kladný tvar

V kladnom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + would + verb + …

 • Skrátený tvar kladného tvaru would je ’d.
Subject would Verb
I would work
You would work
He would work
She would work
It would work
We would work
You would work
They would work

Záporný tvar

V zápornom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + would+ not + verb + …

 • Skrátený tvar záporného tvaru je wouldn’t.
Subject would + not Verb
I would not work
You would not work
He would not work
She would not work
It would not work
We would not work
You would not work
They would not work

Opytovací tvar

V opytovacom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Would + subject + verb + …?

Would Subject Verb Question Mark
Would I work ?
Would you work ?
Would he work ?
Would she work ?
Would it work ?
Would we work ?
Would you work ?
Would they work ?

Example

 1. Ponuky a pozvania
  • Would you like to come to my cousin’s party?
 2. Zdvorilé žiadosti
  • Would you open the window, pleaseIt’s hot today.
 3. Preferencie/želania
  • I would like to have some coffee.
 4. Ochota v minulosti
  • She would stay with her Grandma during the summer. 
  • She wouldn’t stay in the city during summer.
  • Would she stay in the countryside during summer?

Use

Would používame, keď vyjadrujeme:

 1. Ponuky a pozvanie: keď niečo ponúkame alebo niekoho pozývame;
 2. Zdvorilé žiadosti: keď o niečo žiadame zdvorilým spôsobom;
 3. Preferencie/želania: keď hovoríme o preferenciách či želaniach;
 4. Ochota v minulosti: keď sme boli schopní niečo urobiť v minulosti.

Summary

Modálne sloveso [modal verb] would vyjadruje ponuky a pozvania, zdvorilé žiadosti, preferencie/želania a ochotu v minulosti.

Môžeme ho použiť v jeho rôznych tvaroch:

 • Kladný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje would a sloveso.
 • Záporný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje would not a sloveso.
 • Opytovací tvar: Začíname would, po ktorom nasleduje podmet a sloveso (veta je ukončená otáznikom).

Napríklad:
— Kladný tvar: „She would play the piano.“
— Záporný tvar: „She wouldn’t play the piano.“
— Opytovací tvar: „Would she play the piano?

POZNÁMKA: Tvar slovesa je vždy rovnaký, dokonca i v tretej osobe jednotného čísla.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License