Unit 1.2

Prítomný čas jednoduchý v kladnom tvare


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prítomný čas jednoduchý [present simple] je gramatický čas, ktorý používame na vyjadrenie trvalých situácií či udalostí, ktoré sa pravidelne opakujú alebo sa dejú stále.

Použitím tohto času v kladnom tvare [affirmative form] potvrdzujeme niečo ohľadom podmetu.

Form

Prítomný čas jednoduchý v kladnom tvare má túto štruktúru:
Subject + verb + …

 • V tretej osobe jednotného čísla pridávame -s na koniec slovesa. Výnimky:
  • Slovesá končiace na prípony -ch, -s, -sh, -x, -z: pridávame -es (watchwatches; kisskisses; crushcrushes; taxtaxes; buzzbuzzes);
  • Slovesá končiace na spoluhlásku nasledovanú -y: meníme -y na –ie a pridávame –es (cry ⇒ cries);
  • Nepravidelné slovesá ako do, go, be a have sa neriadi žiadnym pravidlom: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, have ⇒ has.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

 

Example

 1. Ukončené činnosti, ktoré prebiehajú v okamihu prehovoru
  • The taxi driver disappears.
 2. Fakty
  • Teachers perform an important role in society.
 3. Zvyky/rutiny
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • My boss goes to the gym twice a week.
  • We go to the cinema too much.
 4. Neformálne rozprávanie
  • The housewife transforms into a princess.
 5. Inštrukcie
  • Go straight and turn left.
  • Restart your mobile phone.
  • Dedicate yourself to your studies.
 6. Trvalé situácie
  • live in Russia.
  • She works in a police station
  • The trainee doctor studies medicine.
 7. Plánovaná budúcnosť
  • start my new job on 17th June.
  • The exam period ends on 24th December.
  • Emily’s plane lands in two hours.
 8. Sľuby…
  • promise to buy you a new mobile phone.
 9. Rozvrhy a poriadky
  • The train leaves at 7 o’clock.

Use

Prítomný čas jednoduchý v kladnom tvare používame, keď potvrdzujeme:

 1. Ukončené činnosti, ktoré prebiehajú v okamihu prehovoru (komentovanie);
 2. Fakty (veci, ktoré sú všeobecne pravdivé, dané);
 3. Zvyky/rutiny (niečo, čo sa v prítomnosti deje opakovane);
 4. Neformálne rozprávanie (keď rozprávame príbeh);
 5. Inštrukcie (príkazy);
 6. Trvalé situácie (ktoré sa už nejakú dobu dejú a budú sa diať aj v budúcnosti);
 7. Plánovaná budúcnosť (naplánované udalosti s presným dátumom);
 8. Sľuby;
 9. Rozvrhy a poriadky (naplánované udalosti s presným časom).

Summary

Prítomný čas jednoduchý [present simple] v kladnom tvare [affirmative form] používame, keď potvrdzujeme situácie, ktoré sa dejú pravidelne, opakovane či stále.

Keď používame prítomný čas jednoduchý v kladnom tvare, začíname podmetom, po ktorom nasleduje základný tvar slovesa. V tretej osobe jednotného čísla pridáme -s.

Napríklad:
— „I work on important projects.“ = Veta je v prítomnom čase jednoduchom, takže použijeme základný tvar slovesa to work (work).
— „She works on important projects.“ = Podmetom je she, takže k základnému tvaru slovesa to work pridáme -s (works).

Existujú výnimky v tvare slovesa v tretej osobe jednotného čísla, u ktorých záleží na hláskach, ktorými je sloveso zakončené.

Napríklad:
— Prípony -ch, -s, -sh, -x, -z: „Catch“ ⇒ „Catches“ = Pridať -es.
Spoluhláska + -y: „Try“ ⇒ „Tries“ = Zmeniť -y na -i a pridať -es.
— Nepravidelné slovesá: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, havehas

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License