Unit 2.1

Prechyľovanie podstatných mien


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Podstatné mená [nouns] označujú osoby, miesta, veci, udalosti, látky alebo kvality.

Pomocou prechyľovania [feminine noun formation] môžeme vytvoriť tvar ženského rodu z podstatného mena mužského rodu, ak je osoba, o ktorej hovoríme, žena.

Form

Podstatné mená ženského rodu môžu byť vytvorená z tých rodu mužského jednoduchým pridaním prípony. Existujú rôzne typy prechyľovania:

Pravidelné prechyľovanie

Vo väčšine prípadov získame ženský tvar podstatného mena pridaním prípony -ess k mužskému tvaru.

Masculine Feminine
Count Countess
Host Hostess
Manager Manageress

Nepravidelné prechyľovanie

Nájdeme však aj pravidelne sa vyskytujúce výnimky:

  • Podstatné mená s príponou –tor alebo –ter: zmeniť na –tr a pridať –ess;
Masculine Feminine
Actor Actress
Waiter Waitress
  • Podstatné mená s príponou –e: pridať –ss;
Masculine Feminine
Prince Princess
  • Podstatné mená s príponou vo forme prízvučnej samohlásky [stressed vowel] + spoluhlásky [consonant]: zdvojiť spoluhlásku a pridať -ess.
Masculine Feminine
God Goddess

Example

Pravidelné prechyľovanie

  • CountThe Countess gave birth at eleven.
  • HostOur hostess is a nice woman.
  • ManagerThe Manageress checks the rooms at weekends.

Nepravidelné prechyľovanie

Podstatné mená s príponou -tor alebo -ter

  • ActorShe is my favourite actress.
  • Waiter ⇒ These girls are waitress.

Podstatné mená s príponou -e

  • PrinceThe princess got married and lived happily ever after.

Podstatné mená s príponou vo forme prízvučnej samohlásky nasledované spoluhláskou

  • GodAthena is an ancient goddess.

Use

Podstatné mená ženského rodu používame, ak je osoba, o ktorej hovoríme, žena a ak má podstatné meno ženskú variantu.

Existujú výnimky a nepravidelnosti, ktoré je potrebné sa naučiť naspamäť.

Summary

Prechyľovaním [feminine noun formation] je možné získať tvar ženského rodu podstatného mena z tvaru mužského rodu. Vo väčšine prípadov je možno ho utvoriť jednoduchým pridaním prípony -ess.
Napríklad:
— „Lion“ ⇒ „Lioness“ = Na koniec podstatného mena pridáme -ess.

V prechyľovaní však existujú nepravidelnosti, ktoré závisí na prípone podstatného mena.

Napríklad:
— S príponou -tor alebo -ter, zmeníme -tor na -tr a pridáme -ess: „Conductor“ ⇒ „Conductress“.
— S príponou -e, pridáme -ss: „Prince“ ⇒ „Princess“.
— S príponou prízvučná samohláska + spoluhláska, zdvojíme spoluhlásku -d a pridáme -ess: „God“ ⇒ „Goddess“.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

License