Unit 2.1

Prechyľovanie podstatných mien

Nouns - 2 minutes

Introduction

Podstatné mená [nouns] označujú osoby, miesta, veci, udalosti, látky alebo kvality.

Pomocou prechyľovania [feminine noun formation] môžeme vytvoriť tvar ženského rodu z podstatného mena mužského rodu, ak je osoba, o ktorej hovoríme, žena.

Form

Podstatné mená ženského rodu môžu byť vytvorená z tých rodu mužského jednoduchým pridaním prípony. Existujú rôzne typy prechyľovania:

Pravidelné prechyľovanie

Vo väčšine prípadov získame ženský tvar podstatného mena pridaním prípony -ess k mužskému tvaru.

MasculineFeminine
CountCountess
HostHostess
ManagerManageress

Nepravidelné prechyľovanie

Nájdeme však aj pravidelne sa vyskytujúce výnimky:

  • Podstatné mená s príponou –tor alebo –ter: zmeniť na –tr a pridať –ess;
MasculineFeminine
ActorActress
WaiterWaitress
  • Podstatné mená s príponou –e: pridať –ss;
MasculineFeminine
PrincePrincess
  • Podstatné mená s príponou vo forme prízvučnej samohlásky [stressed vowel] + spoluhlásky [consonant]: zdvojiť spoluhlásku a pridať -ess.
MasculineFeminine
GodGoddess

Example

Pravidelné prechyľovanie

  • CountThe Countess gave birth at eleven.
  • HostOur hostess is a nice woman.
  • ManagerThe Manageress checks the rooms at weekends.

Nepravidelné prechyľovanie

Podstatné mená s príponou -tor alebo -ter

  • ActorShe is my favourite actress.
  • Waiter ⇒ These girls are waitress.

Podstatné mená s príponou -e

  • PrinceThe princess got married and lived happily ever after.

Podstatné mená s príponou vo forme prízvučnej samohlásky nasledované spoluhláskou

  • GodAthena is an ancient goddess.

Use

Podstatné mená ženského rodu používame, ak je osoba, o ktorej hovoríme, žena a ak má podstatné meno ženskú variantu.

Existujú výnimky a nepravidelnosti, ktoré je potrebné sa naučiť naspamäť.

Summary

 

Print This Post Print This Post

License

English Grammar A1 Level for Slovak speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book

Grammar Exercises!This section of the website is for English language learners who enjoy doing grammar exercises.
Exercises