Unit 2.1

Prechyľovanie podstatných mien


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Podstatné mená [nouns] označujú osoby, miesta, veci, udalosti, látky alebo kvality.

Pomocou prechyľovania [feminine noun formation] môžeme vytvoriť tvar ženského rodu z podstatného mena mužského rodu, ak je osoba, o ktorej hovoríme, žena.

Form

Podstatné mená ženského rodu môžu byť vytvorená z tých rodu mužského jednoduchým pridaním prípony. Existujú rôzne typy prechyľovania:

Pravidelné prechyľovanie

Vo väčšine prípadov získame ženský tvar podstatného mena pridaním prípony -ess k mužskému tvaru.

Masculine Feminine
Count Countess
Host Hostess
Manager Manageress

Nepravidelné prechyľovanie

Nájdeme však aj pravidelne sa vyskytujúce výnimky:

  • Podstatné mená s príponou –tor alebo –ter: zmeniť na –tr a pridať –ess;
Masculine Feminine
Actor Actress
Waiter Waitress
  • Podstatné mená s príponou –e: pridať –ss;
Masculine Feminine
Prince Princess
  • Podstatné mená s príponou vo forme prízvučnej samohlásky [stressed vowel] + spoluhlásky [consonant]: zdvojiť spoluhlásku a pridať -ess.
Masculine Feminine
God Goddess

Example

Pravidelné prechyľovanie

  • CountThe Countess gave birth at eleven.
  • HostOur hostess is a nice woman.
  • ManagerThe Manageress checks the rooms at weekends.

Nepravidelné prechyľovanie

Podstatné mená s príponou -tor alebo -ter

  • ActorShe is my favourite actress.
  • Waiter ⇒ These girls are waitress.

Podstatné mená s príponou -e

  • PrinceThe princess got married and lived happily ever after.

Podstatné mená s príponou vo forme prízvučnej samohlásky nasledované spoluhláskou

  • GodAthena is an ancient goddess.

Use

Podstatné mená ženského rodu používame, ak je osoba, o ktorej hovoríme, žena a ak má podstatné meno ženskú variantu.

Existujú výnimky a nepravidelnosti, ktoré je potrebné sa naučiť naspamäť.

Summary

Prechyľovaním [feminine noun formation] je možné získať tvar ženského rodu podstatného mena z tvaru mužského rodu. Vo väčšine prípadov je možno ho utvoriť jednoduchým pridaním prípony -ess.
Napríklad:
— „Lion“ ⇒ „Lioness“ = Na koniec podstatného mena pridáme -ess.

V prechyľovaní však existujú nepravidelnosti, ktoré závisí na prípone podstatného mena.

Napríklad:
— S príponou -tor alebo -ter, zmeníme -tor na -tr a pridáme -ess: „Conductor“ ⇒ „Conductress“.
— S príponou -e, pridáme -ss: „Prince“ ⇒ „Princess“.
— S príponou prízvučná samohláska + spoluhláska, zdvojíme spoluhlásku -d a pridáme -ess: „God“ ⇒ „Goddess“.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License