Unit 4.1

Neurčité členy


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Členy [articles] sú slová, ktoré definujú podstatné mená a patrí do skupiny slov zvanej determinanty [determiners]. V angličtine spravidla existujú dva druhy členov: neurčité [indefinite] a určité [definite].

Neurčité členy [indefinite articles] používame, keď hovoríme o nešpecifikovaných veciach alebo všeobecných kategóriách.

Form

Neurčité členy stoja väčšinou pred počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle, mennými frázami a prídavnými menami.

V angličtine existujú dva neurčité členy, a/an, a ich >použitie je určené prvým písmenom nasledujúceho slova (samohláska, alebo spoluhláska):

 • A: ak podstatné meno začína na spoluhlásku (b, c, d, f, g, j, k…).
 • An: ak podstatné meno začína na samohlásku (a, e, i, o, u) alebo na h, ktorénevyslovujeme.

Example

 • I am a doctor.
  I am an engineer.
 • She has got a pear.
  She has got an apple.
 • We saw a huge elephant in the street.
  We saw an elephant in the street.

Use

Neurčité členy používame, keď hovoríme o všeobecných alebo nešpecifikovaných veciach (zatiaľ nespomenutých), ktoré sú neznáme ako pre hovorcu, tak pre jeho partnera v dialógu, a iba pred počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle. Takisto ich používame, keď hovoríme o zamestnaniach a profesiách.

Summary

Neurčité členy [indefinite articles] (a/an) sú determinanty, ktoré používame, keď hovoríme o nešpecifikovanej veci či všeobecných kategóriách. Stojí pred podstatnými menami v jednotnom čísle, mennými fázami a prídavnými menami.

 • A používame, keď nasledujúce podstatné alebo prídavné meno začína na spoluhlásku.
 • An používame, keď nasledujúce podstatné alebo prídavné meno začína na samohlásku alebo na h, ktoré nevyslovujeme.

Napríklad:
— „There’s a tourism office around the corner.“ = Používame a pred slovom začínajúcim na t- (spoluhláska).
— „There’s an information office around the corner.“ = Používame an pred slovom začínajúcim na i- (samohláska).

Neurčitý člen používame, keď hovoríme o niečom všeobecnom, čo sme doteraz nespomenuli.

♦ „The information office around the corner“ = Používame určitý člen (the), pretože vieme, o čom hovoríme.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License