Unit 4.1

Neurčité členy


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Členy [articles] sú slová, ktoré definujú podstatné mená a patrí do skupiny slov zvanej determinanty [determiners]. V angličtine spravidla existujú dva druhy členov: neurčité [indefinite] a určité [definite].

Neurčité členy [indefinite articles] používame, keď hovoríme o nešpecifikovaných veciach alebo všeobecných kategóriách.

Form

Neurčité členy stoja väčšinou pred počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle, mennými frázami a prídavnými menami.

V angličtine existujú dva neurčité členy, a/an, a ich >použitie je určené prvým písmenom nasledujúceho slova (samohláska, alebo spoluhláska):

 • A: ak podstatné meno začína na spoluhlásku (b, c, d, f, g, j, k…).
 • An: ak podstatné meno začína na samohlásku (a, e, i, o, u) alebo na h, ktorénevyslovujeme.

Example

 • I am a doctor.
  I am an engineer.
 • She has got a pear.
  She has got an apple.
 • We saw a huge elephant in the street.
  We saw an elephant in the street.

Use

Neurčité členy používame, keď hovoríme o všeobecných alebo nešpecifikovaných veciach (zatiaľ nespomenutých), ktoré sú neznáme ako pre hovorcu, tak pre jeho partnera v dialógu, a iba pred počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle. Takisto ich používame, keď hovoríme o zamestnaniach a profesiách.

Summary

Neurčité členy [indefinite articles] (a/an) sú determinanty, ktoré používame, keď hovoríme o nešpecifikovanej veci či všeobecných kategóriách. Stojí pred podstatnými menami v jednotnom čísle, mennými fázami a prídavnými menami.

 • A používame, keď nasledujúce podstatné alebo prídavné meno začína na spoluhlásku.
 • An používame, keď nasledujúce podstatné alebo prídavné meno začína na samohlásku alebo na h, ktoré nevyslovujeme.

Napríklad:
— „There’s a tourism office around the corner.“ = Používame a pred slovom začínajúcim na t- (spoluhláska).
— „There’s an information office around the corner.“ = Používame an pred slovom začínajúcim na i- (samohláska).

Neurčitý člen používame, keď hovoríme o niečom všeobecnom, čo sme doteraz nespomenuli.

♦ „The information office around the corner“ = Používame určitý člen (the), pretože vieme, o čom hovoríme.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License