Unit 2.1

Obojrodé podstatné mená


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Podstatné mená [nouns] označujú osoby, miesta, veci, udalosti, látky alebo kvality.

Môžeme sa stretnúť s podstatnými menami, ktoré majú rovnaký tvar v mužskom aj ženskom rode [masculine and feminine gender].

Form

Neexistuje žiadne pevne stanovené pravidlo pre vytváranie obojrodých podstatných mien.

Musíme mať na pamäti, že niektoré podstatné mená nemajú dva rôzne tvary, a teda používame rovnaké slovo pre všetky rody.

Tie najbežnejšie podstatné mená rovnaké pre mužský aj ženský rod sú: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Example

 • Doctor
  • My favourite aunt is a doctor.
  • My favourite uncle is a doctor.

 

 • Driver
  • Adam likes cars. He is a good driver.
  • Julia likes cars. She is a good driver.

 

 • Teacher
  • My dad works at school. He is a teacher.
  • My mum works at school. She is a teacher.

Use

Podstatné mená používame na označenie osôb, miest, vecí, udalostí, látok alebo kvalít.

Neexistuje žiadne pevne stanovené pravidlo pre podstatné mená, ktoré majú rovnaký tvar v mužskom a ženskom rode. Musíme sa tieto slová skrátka naučiť a zapamätať si, že zostávajú rovnaké v oboch tvaroch.

Summary

Existujú určité podstatné mená [nouns], ktoré majú rovnaký tvar v mužskom aj ženskom rode [masculine and feminine gender].

Tie najbežnejšie sú: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Napríklad:
— „My mom works at school. She is a teacher.“ = Teacher sa vzťahuje k mom a she, tým pádom k podstatnému menu v ženskom rode.
— „My dad works at school. He is a teacher.“ = Teacher sa vzťahuje k dadhe, tým pádom k podstatnému menu v mužskom rode.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License