Unit 2.1

Obojrodé podstatné mená


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Podstatné mená [nouns] označujú osoby, miesta, veci, udalosti, látky alebo kvality.

Môžeme sa stretnúť s podstatnými menami, ktoré majú rovnaký tvar v mužskom aj ženskom rode [masculine and feminine gender].

Form

Neexistuje žiadne pevne stanovené pravidlo pre vytváranie obojrodých podstatných mien.

Musíme mať na pamäti, že niektoré podstatné mená nemajú dva rôzne tvary, a teda používame rovnaké slovo pre všetky rody.

Tie najbežnejšie podstatné mená rovnaké pre mužský aj ženský rod sú: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Example

 • Doctor
  • My favourite aunt is a doctor.
  • My favourite uncle is a doctor.

 

 • Driver
  • Adam likes cars. He is a good driver.
  • Julia likes cars. She is a good driver.

 

 • Teacher
  • My dad works at school. He is a teacher.
  • My mum works at school. She is a teacher.

Use

Podstatné mená používame na označenie osôb, miest, vecí, udalostí, látok alebo kvalít.

Neexistuje žiadne pevne stanovené pravidlo pre podstatné mená, ktoré majú rovnaký tvar v mužskom a ženskom rode. Musíme sa tieto slová skrátka naučiť a zapamätať si, že zostávajú rovnaké v oboch tvaroch.

Summary

Existujú určité podstatné mená [nouns], ktoré majú rovnaký tvar v mužskom aj ženskom rode [masculine and feminine gender].

Tie najbežnejšie sú: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Napríklad:
— „My mom works at school. She is a teacher.“ = Teacher sa vzťahuje k mom a she, tým pádom k podstatnému menu v ženskom rode.
— „My dad works at school. He is a teacher.“ = Teacher sa vzťahuje k dadhe, tým pádom k podstatnému menu v mužskom rode.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License