არსებითი სახელები ორივე სქესისთვის

Introduction

არსებითი სახელი [noun] მიემართება პიროვნებას, ადგილს, საგანს, სიტუაციას, მასალას ან ხარისხს.

ზოგიერთი არსებითი სახელი უცვლელია მამრობითსა [masculine] და მდედრობით [feminine] სქესში [gender].

Form

არსებითი სახელის ფორმირების ზუსტი წესები არ არსებობს.

ძირითადად ვიყენებთ არსებითი სახელებს ორივე – მამრობით და მდედრობით სქესში: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Example

  • My favourite aunt is a doctor.
    My favourite uncle is a doctor.
  • My dad works at school. He is a teacher.
    My mom works at school. She is a teacher.
  • Adam likes cars. He is a good driver.
    Julia likes cars. She is a good driver.

Use

არსებითი სახელი მიემართება პიროვნებას, ადგილს, საგანს, სიტუაციას, მასალას ან ხარისხს.

არ არსებობს დადგენილი წესი არსებითი სახელებისთვის, რომლებიც იგივეა მამრობითსა და მდედრობით სქესში;  ჩვენ უბრალოდ უნდა ვისწავლოთ ეს სიტყვები და დავიმახსოვროთ, რომ ისინი უცვლელია ორივე სქესში.

Summary

ზოგიერთი არსებითი სახელი უცვლელია მამრობითსა [masculine] და მდედრობით [feminine] სქესში [gender].

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

მაგალითად:
— “My mom works at school. She is a teacher.” = სიტყვა Teacher მიემართება სიტყვებს mom და she, ამგვარად, აღნიშნავს მდედრობითი სქესის არსებით სახელს.
— “My dad works at school. He is a teacher.” = სიტყვა Teacher მიემართება სიტყვებს dad და he, ამგვარად, აღნიშნავს მამრობითი სქესის არსებით სახელს.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.