არსებითი სახელები ორივე სქესისთვის


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

არსებითი სახელი [noun] მიემართება პიროვნებას, ადგილს, საგანს, სიტუაციას, მასალას ან ხარისხს.

ზოგიერთი არსებითი სახელი უცვლელია მამრობითსა [masculine] და მდედრობით [feminine] სქესში [gender].

Form

არსებითი სახელის ფორმირების ზუსტი წესები არ არსებობს.

ძირითადად ვიყენებთ არსებითი სახელებს ორივე – მამრობით და მდედრობით სქესში: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Example

  • My favourite aunt is a doctor.
    My favourite uncle is a doctor.
  • My dad works at school. He is a teacher.
    My mom works at school. She is a teacher.
  • Adam likes cars. He is a good driver.
    Julia likes cars. She is a good driver.

Use

არსებითი სახელი მიემართება პიროვნებას, ადგილს, საგანს, სიტუაციას, მასალას ან ხარისხს.

არ არსებობს დადგენილი წესი არსებითი სახელებისთვის, რომლებიც იგივეა მამრობითსა და მდედრობით სქესში;  ჩვენ უბრალოდ უნდა ვისწავლოთ ეს სიტყვები და დავიმახსოვროთ, რომ ისინი უცვლელია ორივე სქესში.

Summary

ზოგიერთი არსებითი სახელი უცვლელია მამრობითსა [masculine] და მდედრობით [feminine] სქესში [gender].

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

მაგალითად:
— “My mom works at school. She is a teacher.” = სიტყვა Teacher მიემართება სიტყვებს mom და she, ამგვარად, აღნიშნავს მდედრობითი სქესის არსებით სახელს.
— “My dad works at school. He is a teacher.” = სიტყვა Teacher მიემართება სიტყვებს dad და he, ამგვარად, აღნიშნავს მამრობითი სქესის არსებით სახელს.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License