ზმნები Like, Love, Hate

Introduction

ჩვენ ვიყენებთ ზმნებს like (მოწონება), love(სიყვარული) და hate (სიძულვილი), რათა გამოვხატოთ დადებითი  (love or like) ან უარყოფითი (hate) გრძნობები რამის მიმართ.

Form

ზმნებთან like, love და hate ძირითადად ორი სახის სტრუქტურა გვაქვს, რომელთაც განსხვავებული ფორმა და ასევე, ოდნავ განსხვავებული მნიშვნელობა აქვთ:
Like/Love/Hate + gerund [verb + -ing] + …
Like/Love/Hate + infinitive [to + verb] + …

ზმნებთან hate და love უფრო ხშირია -ing ფორმა, ვიდრე საწყისი [infinitive].

Example

 • I like cooking.
  I like to cook on Sundays.
 • He loves travelling abroad!
  He loves to travel abroad.
 • They hate going to the doctor.
  They hate to go to the doctor.

Use

Like, love და hate გამოიყენება ჩვენი გემოვნებისა და შეხედულებების გამოსახატავად დადებით და უარყოფით კონტექსტში.

 • Like: მოწონება, სურვილი ან უპირატესობის მინიჭება;
 • Love: ძლიერი სიმპათიის განცდა საგნის ან პიროვნების მიმართ;
 • Hate: ძლიერი სიძულვილი (ვინმეს ან რამის).

ზმნების შემდეგ შეგვიძლია გამოვიყენოთ:

 • მიმღეობა [Gerund]: მოქმედებისთვის ხაზის გასასმელად;
 • საწყისი [Infinitive]: მოქმედების შედეგისთვის ხაზის გასასმელად.

Summary

ზმნები like, love და hate გამოიყენება, რათა გამოვხატოთ დადებითი ან უარყოფითი გრძნობები და დამოკიდებულებები რამის მიმართ.

სტრუქტურა ასეთია:
Like/Love/Hate + gerund [verb + -ing] + …
Like/Love/Hate + infinitive [to + verb] + …

მაგალითად:
— “I like going to the beach.” / “I like to go to the beach.” = ის, რაც მოგვწონს.
— “I love going to the beach.” / “I love to go to the beach.” = ძლიერი ემოცია ან სიმპათია.
— “I hate going to the beach.” / “I hate to go to the beach.” = ის, რაც არ მოგვწონს.

პირველი წინადადება სტრუქტურით + მიმღეობა [gerund] ხაზს უსვამს მოქმედებას ან გამოცდილებას. მეორე წინადადება სტრუქტურით + to-საწყისი [to-infinitive] ხაზს უსვამს მოქმედების შედეგს.

შენიშვნა: ამ ზმნების წარმოდგენა ორივე კონსტრუქციით შეგვიძლია, მიუხედავად მათი განსხვავებული ფორმებისა, მათი მნიშვნელობა ერთნაირია.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises


License