Unit 10.2

Veiksmažodžiai Like, Love, Hate

Verbs

Vartojame veiksmažodžius like, love ir hate išreikšti pozityvius (mylėti ar mėgti) ar negatyvius (nekęsti) jausmus apie kažką.

Kai turime omenyje veiksmažodžius like, love ir hate galime rasti dvi struktūras, kurios skiriasi forma ir turi truputi skirtingas reikšmes:
Like/Love/Hate + gerund [verb + -ing] + …
Like/Love/Hate + infinitive [to + verb] + …

-ing forma yra dažnesnė nei bendraties forma po hate ir love.

 • I like cooking.
  I like to cook on Sundays.
 • He loves travelling abroad!
  He loves to travel abroad.
 • They hate going to the doctor.
  They hate to go to the doctor.

Like, love ir hate vartojami išreikšti mūsų pageidavimus ir pomėgius teigiamai arba neigiamai.

 • Like: palankus jausmas, noras ar preferencija;
 • Love: stiprus meilės jausmas žmogui ar dalykui;
 • Hate: nekęsti (kažko).

Po veiksmažodžių gali būti vartojamas:

 • Gerundijus: pabrėžti veiksmą;
 • Bendratis: daugiau dėmesio skirti veiklos rezultatams.

Veiksmažodžiai like, love ir hate vartojami išreikšti kažką mes mėgstame ar nemėgstame bei išreikšti preferenciją ir pomėgius.

Struktūros:
Like/Love/Hate + gerund [verb + -ing] + …
Like/Love/Hate + infinitive [to + verb] + …

Pavyzdžiui:
— „I like going to the beach.“ / „I like to go to the beach.“ = Palanki pirmenybė.
— „I love going to the beach.“ / „I love to go to the beach.“ = Intensyvi emocija ar meilė kažkam.
— „I hate going to the beach.“ / „I hate to go to the beach.“ = Neapkęsti.

Pirmas sakinys su struktūra  + gerundijus pabrėžia veiksmą ar patirtį. Antras sakinys, + to-bendratis daugiau dėmesio skiria veiksmo ar įvykio rezultatams.

NOTE: Kai vartojame šiuos veiksmažodžius, galime vartoti veiksmažodį gerundijaus ir bendraties formoje, ir nors jų formos skiriasi, jie reiškia tą patį.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book