Unit 10.1

Santykiniai Žmonių ir Daiktų Įvardžiai

Pronouns

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai, vartojami tam, kad išvengtumėme daiktavardžio pasikartojimo.

Santykiniai įvardžiai [relative pronouns] yra vartojami šalutiniams sakiniams įvesti.

Santykinis įvardis nurodo žmones ar daiktus, pakeisdamas subjektą, išreikštą pagrindiniame sakinyje tam, kad išvengtumėme jo pasikartojimo šalutiniame sakinyje.

Pagrindiniai santykiniai įvardžiai yra šie: which, who ir that.

 • Which
  • I had a banana yesterday, which is my favorite fruit.
  • She is a waitress at the restaurant at which Mary works.
  • We are going to a library which has free internet.
 • Who
  • I am the one who prepared lunch.
  • He is the man who cooked our dinner.
  • They are the teachers who work at his school.
 • That
  • I bought the red wine that you told me about.
  • The breakfast that I had yesterday was great.
  • These are the books that were written by my friend.

Santykinių įvardžių vartojimas:

Relative PronounsPeopleThings
Whichx
Whox
That

Which ir that naudojami antrinei/papildomai informacijai pridėti, tuo tarpu which gali būti vartojamas išvengti that pasikartojimo (atkreipkite dėmesį, kad kartais mes galime praleisti šį įvardį).

Santykiniai įvardžiai [relative pronouns] yra vartojami šalutiniams sakiniams įvesti. Jie nurodo žmones ar daiktus, pakeisdami subjektą, išreikštą pagrindiniame sakinyje tam, kad išvengtumėme jo pasikartojimo šalutiniame sakinyje.

Jie yra: which, who ir that.

Pavyzdžiui:
— „This is the restaurant which has an Italian menu.“ = Which nurodo daiktus.
— „The man who owns this restaurant is Italian.“ = Who nurodo žmones.
— „The man that owns this restaurant is Italian.“ / „This is the restaurant that has an Italian menu.“ = That gali nurodyti ir žmones, ir daiktus.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book