Unit 10.1

Santykiniai Įvardžiai


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo sakinyje.

Santykiniai įvardžiai [relative pronouns] yra naudojami pristatyti šalutinius sakinius.

Form

Santykiniai įvardžiai yra naudojami apibrėžti ar identifikuoti daiktavardį, kurį jie lydi. Šie įvardžiai paprastai eina po daiktavardžio ir ta pati forma yra naudojama tiek su vienaskaita, daugiskaita, moteriškąja bei vyriškąja gimine.Taip pat jie pristato šalutinius sakinius ir sujungia juos su pagrindiniais sakiniais.

Santykiniai įvardžiai nurodo prieš tai paminėtus žmones ar daiktus ir taip pakeičia veiksnį pagrindiniame sakinyje, todėl išvengiame daiktavardžio pasikartojimo šalutiniame sakinyje. Pagrindiniai santykiniai įvardžiai yra šie: which, who ir that.

Example

Which

  • We are waiting at the bus stop, which is near the supermarket.
  • She is an air hostess for the airline which Mary works for.
  • We are going on a train which has free internet.

Who

  • I am the one who parked the car.
  • He is the man who went by foot.
  • They are the men who carried out suitcases.

That

  • I bought the mobile phone that you told me about.
  • The ship that I went on yesterday was great.
  • These are the streets that were designed by my friend.

Use

Santykinius įvardžius tokius kaip which ir that naudojame žmonėms ir daiktams pristatyti bei suteikiame papildomos informacijos apie juos.

Taip pat naudojame which, kad išvengtume įvardžio that pasikartojimo (atkreipkime dėmesį, jog kartais galime ir praleisti šį įvardį).

Santykinių įvardžių naudojimas:

Relative Pronouns People Things
Which x
Who x
That

 

Summary

Santykiniai įvardžiai [relative pronouns] yra naudojami pristatyti šalutinius sakinius. Jie nurodo žmones ar daiktus, pakeisdami veiksnį pagrindiniame sakinyje tam, kad išvengtumėme jo pasikartojimo šalutiniame sakinyje.

Šie įvardžiai paprastai eina po daiktavardžio ir ta pati forma yra naudojama tiek su vienaskaita, daugiskaita, moteriškąja bei vyriškąja gimine.

Santykiniai įvardžiai yra: which (daiktams), who (žmonėms) ir that (tiek žmonėms, tiek daiktams).

Pavyzdžiui:
— „This is the restaurant which has an Italian menu.“ = Naudojamas įvardis which, kadangi restoranas yra daiktas.
— „The man who owns this restaurant is Italian.“ = Naudojamas įvardis who, kadangi vyras yra žmogus.
— „The man that owns this restaurant is Italian.“ / „This is the restaurant that has an Italian menu.“ = Naudojamas įvardis that nurodo tiek žmogų, tiek daiktą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje  nurodyta, kaip mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License