Unit 3.1

Suskaičiuojami ir Nesuskaičiuojami Daiktavardžiai

Nouns

Daiktavardžiai [nouns] nusako asmenį, vietą, daiktą, įvykį, medžiagą ar kokybę.

Suskaičiuojami daiktavardžiai [countable nouns] yra daiktavardžiai, laikomi atskirais objektais, kuriuos galima suskaičiuoti skaičiais.

Nesuskaičiuojami daiktavardžiai [uncountable nouns] nurodo daiktus, kuriuos mes laikome mase, o ne kaip atskirus objektus.

Nėra nustatytos taisyklės suskaičiuojamų ir nesuskaičiuojamų daiktavardžių formavimui.

Suskaičiuojami daiktavardžiai

Suskaičiuojami daiktavardžiai turi ir vienaskaitos, ir daugiskaitos formą. Jie gali būti vartojami su neapibrėžtais artikeliais (a/an) ir skaičiais.

Nesuskaičiuojami daiktavardžiai

Nesuskaičiuojami daiktavardžiai negali būti vartojami kartu su neapibrėžtais artikeliais (a/an) ar skaičiais. Jie gali turėti:

  • Tik vienaskaitos formą, iš kurios negalima padaryti daugiskaitos (advicebaggage, information, energy, furniture, homework, money…);
  • Tik daugiskaitos formą, iš kurios negalima padaryti vienaskaitos (the Spanishnews, groceries, clothes, thanks, regards…).

Suskaičiuojami daiktavardžiai

  • I have a dog at home.
  • He is so rich that he owns five houses.
  • We want to play a tennis match.

Nesuskaičiuojami daiktavardžiai

  • His advice was very important. / His advices were very important.
  • There is information in this guide. / There are informations in this guide.
  • I have some news about Bulgaria. / I have a new about Bulgaria.

Suskaičiuojami daiktavardžiai vartojami atskiriems objektams ir gali būti suskaičiuojami skaičiais.

Nesuskaičiuojami daiktavardžiai yra objektai laikomi mase ir negali būti atskirti (žodžiai apie orą, skysčius, medžiagas ar abstrakčius daiktavardžius).

Suskaičiuojami daiktavardžiai [countable nouns] nusako atskirus objektus, kurie gali būti suskaičiuojami skaičiais. Jie gali būti vartojami su neapibrėžtu artikeliu (a/an).

Nesuskaičiuojami daiktavardžiai [uncountable nouns] nusako abstrakčius daiktavardžius, objektus, kurie įeina į masę ir negali būti atskirti. Jie negali būti vartojami su neapibrėžtu artikeliu (a/an) ir paprastai turi vienaskaitos formą, iš kurios negalima padaryti daugiskaitos ar atvirkščiai.

Pavyzdžiui:
— „There is a mobile phone on the table.“ = Mobile phone yra suskaičiuojamas vienaskaitos daiktavardis, todėl mes vartojame neapibrėžtą artikelį a.
— „There are two mobile phones on the table.“ = Mobile phones yra suskaičiuojamas daugiskaitos daiktavardis, todėl mes suskaičiuojame juos du.
— „My teacher bought furniture for her house.“ / „My teacher bought furnitures for her house.„= Furniture yra nesuskaičiuojamas vienaskaitos daiktavardis, kuris neturi daugiskaitos formos.
— „The police catch killers.“ / „The police catches killers.“ = The police yra nesuskaičiuojamas daugiskaitos daiktavardis, kuris neturi vienaskaitos formos.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book