Unit 3.1

Skaičiuotiniai ir Neskaičiuotiniai Daiktavardžiai


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Daiktavardžiai [nouns] nurodo asmenį, vietą, daiktą, įvykį, medžiagą ar savybę.

Skaičiuotiniai daiktavardžiai [countable nouns] yra daiktavardžiai laikomi atskirais objektais, kuriuos galima suskaičiuoti.

Neskaičiuotiniai daiktavardžiai [uncountable nouns] nurodo daiktus, kurie priklauso dideliam kiekiui ir nėra atskiri objektai.

Form

Nėra nustatytos taisyklės skaičiuotinių ir neskaičiuotinių daiktavardžių formavimui.

Skaičiuotiniai daiktavardžiai

Skaičiuotiniai daiktavardžiai turi ir vienaskaitą, ir daugiskaitą. Jie gali būti naudojami su nežymimaisias artikeliais (a/an) ir skaičiais.

Neskaičiuotiniai daiktavardžiai

Neskaičiuotiniai daiktavardžiai negali būti naudojami kartu su nežymimaisiais artikeliais (a/an) ar skaičiais. Jie gali turėti:

  • Tik vienaskaitą, iš kurios negalima padaryti daugiskaitos (advicebaggage, information, energy, furniture, homework, money…);
  • Tik daugiskaitą, iš kurios negalima padaryti vienaskaitos (the Spanishnews, groceries, clothes, thanks, regards…).

Example

Skaičiuotiniai daiktavardžiai

  • I have a dog at home.
  • He is so rich that he owns five houses.
  • We want to play a tennis match.

Neskaičiuotiniai daiktavardžiai

  • His advice was very important. / His advices were very important.
  • There is information in this guide. / There are informations in this guide.
  • I have some news about Bulgaria. / I have a new about Bulgaria.

Use

Skaičiuotiniai daiktavardžiai naudojami atskiriems objektams, kurie gali būti suskaičiuoti.

Neskaičiuotiniai  daiktavardžiai yra objektai, kurie priklauso dideliam kiekiui ir negali būti atskirti (pavyzdžiui, žodžiai apie orą, skysčius, medžiagas ar abstraktūs daiktavardžiai).

Summary

Nėra nustatytos taisyklės skaičiuotinių ir neskaičiuotinių daiktavardžių formavimui:

  • Skaičiuotiniai daiktavardžiai [countable nouns] nurodo atskirus objektus, kurie gali būti suskaičiuoti. Jie gali būti naudojami su nežymimuoju artikeliu (a/an).
  • Nesuskaičiuojami daiktavardžiai [uncountable nouns] nurodo abstrakčius daiktavardžius, objektus, kurie priklauso dideliam kiekiui ir negali būti atskirti. Jie negali būti naudojami su nežymimuoju artikeliu (a/an) ir paprastai turi vienaskaitą, iš kurios negalima padaryti daugiskaitos ar atvirkščiai.

Pavyzdžiui:
— „There is a mobile phone on the table.“ = Mobile phone (mobilusis telefonas) yra skaičiuotinis vienaskaitos daiktavardis, todėl mes naudojame nežymimąjį artikelį a.
— „There are two mobile phones on the table.“ = Mobile phones (mobilieji telefonai) yra skaičiuotinis daugiskaitos daiktavardis, kadangi galime juos suskaičiuoti ir pasakyti, kad jų yra du (two).
— „My teacher bought furniture for her house.“ / „My teacher bought furnitures for her house.„= Furniture (baldai) yra neskaičiuotinis vienaskaitos daiktavardis, neturintis daugiskaitos.
— „The police catch killers.“ / „The police catches killers.“ = The police (policija) yra neskaičiuotinis daugiskaitos daiktavardis, neturintis vienaskaitos.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama  kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License