Unit 7.1

Konstrukcija Be going to

Verb Phrase

Be going to yra konstrukcija, nurodanti veiksmą ateityje.

Teigiama

Teigiamos formos struktūra:
Subject + to be + going to + verb + …

 • Teigiamos formos trumpinys yra toks pats, kaip ir to be trumpinys: I’m – you’re – he’s…
SubjectTo Begoing toVerb
Iamgoing towork
Youaregoing towork
Heisgoing towork
Sheisgoing towork
Itisgoing towork
Wearegoing towork
Youaregoing towork
Theyaregoing towork

Neigiama

Neigiamos formos struktūra:
Subject + to be + not + going to + verb + …

 • Neigiamos formos trumpinys yra toks pats, kaip ir to be trumpinys: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
SubjectTo Be + notgoing toVerb
Iam notgoing towork
Youare notgoing towork
Heis notgoing towork
Sheis notgoing towork
Itis notgoing towork
Weare notgoing towork
Youare notgoing towork
Theyare notgoing towork

Klausiamoji

Klausiamosios formos struktūra:
To be + subject + going to + verb + …?

To BeSubjectgoing toVerbQuestion
Mark
AmIgoing towork?
Areyougoing towork?
Ishegoing towork?
Isshegoing towork?
Isitgoing towork?
Arewegoing towork?
Areyougoing towork?
Aretheygoing towork?

Teigiama

 • I am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

Neigiama

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Klausiamoji

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Vartojame be going to kai norime išreikšti ketinimus ar ateities planus.

NOTE: Vartojame gonna vietoj going to neoficialioje aplinkoje.

Be going to reiškia stiprius ketinimus ir ateities planus.

 • Teigiama: Subject + to be + going to + verb + …
 • Neigiama: Subject + to be + not + going to + verb + …
 • Klausiamoji: To be + subject + going to + verb + …?

Pavyzdžiui:
— Teigiama: „I am going to go to work.“
— Neigiama: „I am not going to go to work, I am going to the shop.“
— Klausiamoji: „Are you going to work?

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book