Unit 7.1

Be going to

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Be going to yra struktūra, nurodanti ateities planus.

Form

Teigiama forma

To be going to teigiama forma sudaroma laikantis šios sakinio struktūros:
Subject + to be + going to + verb + …

 • Teigiamos formos trumpinys yra toks pats kaip ir to be: I’m – you’re – he’s…
SubjectTo Begoing toVerb
Iamgoing towork
Youaregoing towork
Heisgoing towork
Sheisgoing towork
Itisgoing towork
Wearegoing towork
Youaregoing towork
Theyaregoing towork

Neigiama forma

To be going to neigiama forma sudaroma laikantis šios sakinio struktūros:
Subject + to be + not + going to + verb + …

 • Neigiamos formos trumpinys yra toks pats kaip ir to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
SubjectTo Be + notgoing toVerb
Iam notgoing towork
Youare notgoing towork
Heis notgoing towork
Sheis notgoing towork
Itis notgoing towork
Weare notgoing towork
Youare notgoing towork
Theyare notgoing towork

Klausiamoji forma

To be going to klausiamoji forma sudaroma laikantis šios sakinio struktūros:
To be + subject + going to + verb + …?

To BeSubjectgoing toVerbQuestion
Mark
AmIgoing towork?
Areyougoing towork?
Ishegoing towork?
Isshegoing towork?
Isitgoing towork?
Arewegoing towork?
Areyougoing towork?
Aretheygoing towork?

Example

Teigiama forma

 • am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

Neigiama forma

 • am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Klausiamoji forma

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

Naudojame be going to struktūrą, kai kalbame apie ketinimus ir ateites planus, kurie jau buvo suplanuoti.

PASTABA: Neformaliame kontekste galime sakyti/rašyti gonna vietoje going to.

Summary

Struktūra to be going to išreiškia ketinimus ir ateites planus, kurie jau buvo suplanuoti.

Ją galime naudoti trijose skirtingose formose:

 • Teigiama forma [affirmativa]: Sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka to be going to forma kartu su atitinkamu veiksmažodžiu.  
 • Neigiama forma [negativa].: Sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka to be not going to forma kartu su atitinkamu veiksmažodžiu.
 • Klausiamoji forma [interrogative]: Sakinį pradedame to be, kurį vėliau seka veiksnys, going to ir atitinkamas veiksmažodis. Sakinį užbaigiame tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku.

Pavyzdžiui:
Teigiama f.:“am going to go to work.”
Neigiama f.: „I am not going to go to work, I am going to the shop.“
Klausiamoji f.: „Are you going to work?

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book