Unit 4.2

Have and Have got Klausiamoji Forma

Verbs

Have/have got yra veiksmažodis, vartojamas išreikšti tokius dalykus kaip turėjimą, santykius, ligas, žmonių bruožus ar daiktų ypatybes.

Klausiamojoje formoje, vartojamas užduoti klausimus apie kažko turėjimą.

Esamojo laiko formos have ir have got yra:

To have

Klausiamosios formos struktūra:
Do/Does + subject + have + object + …?

 • Do/does: klausiamojoje formoje, vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš do į does.
DoSubjecthaveQuestion Mark
DoIhave?
Doyouhave?
Doeshehave?
Doesshehave?
Doesithave?
Dowehave?
Doyouhave?
Dotheyhave?

To have got

Klausiamosios formos struktūra:
Have/Has + subject + got + object + …?

 • Have/has: klausiamojoje formoje, vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš have į has.
Have/HasSubjectGotQuestion Mark
HaveIgot?
Haveyougot?
Hashegot?
Hasshegot?
Hasitgot?
Havewegot?
Haveyougot?
Havetheygot?

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?; does she have two dogs?; will she have two dogs?

To have got

 • Have you got lunch at 2 p.m.?
 • Had she got two dogs?; has she got two dogs?; will she have got two dogs?

Do I have…? ir Have I got…? vartojami paklausti ar kažkas kažką turi. Jie taip pat vartojami išreikšti santykius, ligas, žmonių bruožus bei daiktų ypatybes. Tačiau jie nėra visiškai sukeistini.

 • To have
  • Gali būti vartojamas veiksmams išreikšti;
  • Gali būti vartojamas išreikšti praeitį, dabartį ir ateitį.
 • To have got
  • Negali būti vartojamas veiksmams išreikšti;
  • Gali būti vartojamas išreikšti dabartį.

Have ir have got, klausiamojoje formoje, vartojami paklausti apie kažko turėjimą, santykius, ligas, žmonių bruožus ir daiktų ypatybes. Tačiau negalime naudoti vieno vietoj kito.

 • Have gali būti vartojamas praeities, dabarties ir ateities veiksmams išreikšti. Struktūra:
  Do/Does + subject + have + object + …? (does vienaskaitos trečiam asmeniui)
 • Have got negali būti vartojamas veiksmams išreikšti. Jis gali būti vartojamas tik dabarčiai išreikšti. Struktūra:
  Have/Has + subject + got + object + …? (has vienaskaitos trečiam asmeniui)

Pavyzdžiui:
— “Do I have lunch at 2 p.m?” / “Have I got lunch at 2 p.m?“ = Vartojame have, nes tai yra veiksmas.
— „Have I got a car?” = Vartojame have got, nes tai yra kažko turėjimas dabartyje.

NOTE: Have taip pat vartojamas kaip pagalbinis veiksmažodis tam tikrais laikais kalbėti apie veiksmus. Tačiau kalbant apie veiksmus negalime vartoti have got.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book