Unit 4.2

Have and Have got Klausiamoji Forma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have/have got yra veiksmažodis, naudojamas išreikšti nuosavybę, santykius, ligas, žmonių ar daiktų ypatybes bei savybes.

Klausiamoji šio veiksmažodžio forma [interrogative form] naudojama užduoti klausimus apie tam tikrą nuosavybę, turėjimą.

Form

Have ir have got formos esamajame paprastajame laike yra šios:

To have

Klausiamosios formos struktūra:
Do/Does + subject + have + object + …?

 • Do/does: vienaskaitos trečiajame asmenyje neigiamoje formoje keičiame do į does;
Do Subject have Question Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

To have got

Klausiamosios formos struktūra:
Have/Has + subject + got + object + …?

 • Have/has: vienaskaitos trečiajame asmenyje klausiamojoje formoje keičiame have į has.
Have/Has Subject Got Question Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

Example

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?; does she have two dogs?; will she have two dogs?

To have got

 • Have you got lunch at 2 p.m.?
 • Had she got two dogs?; has she got two dogs?; will she have got two dogs?

Use

Naudojame Do I have…? ir Have I got…? paklausti apie tam tikrą nuosavybę, turėjimą. Taip pat šias konstrukcijas naudojame norėdami išreikšti nuosavybę, santykius, ligas, žmonių ar daiktų ypatybes bei savybes. Vis dėlto jie nėra laikomi sinonimais.

To have

 • Gali būti naudojamas išreikšti veiksmus;
 • Gali būti naudojamas išreikšti praeitį, dabartį ir ateitį.

To have got

 • Negali būti naudojamas išreikšti veiksmus;
 • Gali būti naudojamas išreikšti dabartį.

Summary

Have ir have got klausiamojoje formoje [interrogative form] yra naudojami paklausti apie tam tikrą būseną: nuosavybę, santykius, ligas, žmonių ar daiktų ypatybes bei savybes. Visgi mes negalime jų naudoti kaip sinonimų, t.y. vieną pakeisti vietoje kito.

 • Have gali būti naudojamas išreikšti veiksmus praeityje, dabartyje ir ateityje. Klausiamosios formos sakinį pradedame pagalbiniu žodžiu do, kurį vėliau seka veiksnys, have ir papildinys. Sakinį užbaigiame tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku. Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame does.
 • Have got negali būti naudojamas išreikšti veiksmus, tačiau yra vartojamas kalbant apie dabartį. Klausiamosios formos sakinį pradedame have, kurį vėliau seka veiksnys, got ir papildinys. Sakinį užbaigiame tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku. Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame has.

Pavyzdžiui:
— “Do I have lunch at 2 p.m?” / “Have I got lunch at 2 p.m?“ = Naudojame  have, kadangi tai yra veiksmas.
— „Have I got a car?” = Naudojame have got, kadangi tai nurodo tam tikrą nuosavybę kalbamuoju metu (dabartyje).

PASTABA: Have taip pat naudojamas kaip pagalbinis veiksmažodis tam tikruose laikuose, kalbant apie veiksmus. Tuomet nenaudojame do ar does. Šis atvejis netaikomas veiksmažodžiui have got. („Have you done it?” / Have you got done it?).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License