Have and Have got Interrogative

Verbs

Sloveso Have/Have got vyjadřuje stavy vlastnictví, vztahů, nemoci a charakteristik lidí a předmětů.

Vyjádřeno v Tázací tvar, sloveso se ptá na něco ohledně podmětu.

Have a Have got jsou dvě varianty jednoho slovesa. Rozdíl ve významu je téměř nulový.

Present simple of „to have“ – Interrogative

Tázací tvar slovesa to Have má následující formu:
Do/Does + subject + have + object + …? (“does” ve třetí osobě jednotného čísla).

Do/Does Subject have Question Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

Present simple of „to have got“ – Interrogative

Tázací tvar slovesa to Have got má následující formu:
Have/Has + subject + got + object + …? („has“ ve třetí osobě jednotného čísla).

Have/Has Subject Got Question Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?; does she have two dogs?; will she have two dogs?

To have got

 • Have you got lunch at 2 p.m.?
 • Had she got two dogs?; has she got two dogs?; will she have got two dogs?

Když se chceme zeptat, jestli někdo/něco vlastní někoho/něco, používáme slovesa to have a to have got v jejich tázacích tvarech: Do I have…? and Have I got…?

Have a Have got se užívají obdobným způsobem pro vyjádření vlastnictví, vztahů, nemocí a charakteristik. Nicméně tato slovesa nejsou úplně zaměnitelná. Zde vidíme, jaké jsou mezi nimi rozdíly:

Have:

 • Lze použít pro vyjádření aktivit (e.g. I have lunch at 2 p.m.);
 • Lze použít pro vyjádření minulosti, součastnosti a buducnosti.

Have got:

 • Nelze použít pro vyjádření aktivit (e.g. I have got lunch at 2 p.m.);
 • Lze použít pouze pro vyjádření přítomnosti;
 • Vždy lze použít ve své zkrácené formě.

Have a Have got jsou dvě formy běžného anglického slovesa. Vyjadřují stavy vlastnictví, vztahů, nemocí a charakteristik. Vyjádřeno v Tázacím tvaru, sloveso se ptá na něco ohledně podmětu. Avšak musíme si pamatovat, že tyto dvě verze jednoho slovesa nejsou plně zaměnitelné (nelze použít obě varianty ve všech případech).

 • Tázací tvar slovesa to Have má následující formu:
  Do/Does + subject + have + object + …? (“does” ve třetí osobě jednotného čísla) (e.g. Do you have a car?)
 • Tázací tvar slovesa to Have got má následující formu:
  Have/Has + subject + got + object + …? („has“ ve třetí osobě jednotného čísla) (e.g. Have you got a car?)

Například:
— „Do you have a car?“ = Použili jsme Have, protože se ptáme, zda někdo něco vlastní.
— „Have you got a car?“ = Použili jsme Have, protože se ptáme, zda někdo něco vlastní.

NOTE: Have má také funkci pomocného slovesa v určitých gramatických časech kde nelze použít to Have got. Ale pokud chceme použít sloveso to Have k vyjádření aktivit, než abychom otázku začali tázací formou s „Do“ nebo „Does“, můžeme začít s „Have“ nebo „Has“ a základní tvar slovesa to have se mění na jakékoliv sloveso (e.g. Have you done it? – –Have you got done it?)

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book