Unit 4.2

Have a Have got v tázacím tvaru

Introduction

Have/have got je sloveso, které používáme pro vyjádření stavů, jakými jsou vlastnictví, vztahy a nemoci, a charakteristik lidí a věcí.

Použitím tohoto slovesa v tázacím tvaru se ptáme na něco ohledně podmětu.

Form

Tvary have a have got v přítomném čase prostém mají tuto podobu:

To have

V tázacím tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Do/Does + subject + have + object + …?

 • Do/does: v tázacím tvaru se ve třetí osobě jednotného čísla do mění na does.
Do/Does Subject have Question Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

To have got

V tázacím tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Have/Has + subject + got + object + …?

 • Have/has: v tázacím tvaru se ve třetí osobě jednotného čísla have mění na has.
Have/Has Subject Got Question Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

 

Example

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?; does she have two dogs?; will she have two dogs?

To have got

 • Have I got pasta for my lunch?
 • Had she got two dogs?; has she got two dogs?; will she have got two dogs?

Use

Do I have…? a Have I got…? používáme, když se ptáme, zda někdo někoho/něco vlastní. Rovněž je používáme, když mluvíme o vztazích, nemocech a charakteristikách lidí a věcí. Tato slovesa však nejsou zcela zaměnitelná.

To have

 • Lze použít pro vyjádření děje;
 • Lze použít pro vyjádření minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

To have got

 • Nelze použít pro vyjádření děje;
 • Lze použít pouze pro vyjádření přítomnosti.

Summary

Have a have got v tázacím tvaru používáme, když se ptáme na stavy, jakými jsou vlastnictví, vztahy a nemoci, a na charakteristiky podmětu. Nemůžeme je však používat stejným způsobem.

 • Have lze použít pro vyjádření děje v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. V tázacím tvaru začínáme do, po kterém následuje podmět, have a předmět (věta je ukončena otazníkem). Ve třetí osobě jednotného čísla používáme does.
 • Have got nelze použít pro vyjádření děje a lze jej použít pouze pro vyjádření přítomnosti. V tázacím tvaru začínáme have, po kterém následuje podmět, got a předmět (věta je ukončena otazníkem). Ve třetí osobě jednotného čísla používáme has.

Například:
— “Do I have lunch at 2 p.m?” / Have I got lunch at 2 p.m?“ = Použijeme have, protože se jedná o děj.
— „Have I got a car?” = Použijeme have got, protože se jedná o vlastnictví určité věci v přítomnosti.

POZNÁMKA: Have rovněž používáme v určitých gramatických časech jako pomocné sloveso k vyjádření děje. V takových případech nepoužíváme do nebo does a nemůžeme použít have got. („Have you done it?” / “Have you got done it?”).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.