Unit 4.2

Have a Have got v tázacím tvaru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have/have got je sloveso, které používáme pro vyjádření stavů, jakými jsou vlastnictví, vztahy a nemoci, a charakteristik lidí a věcí.

Použitím tohoto slovesa v tázacím tvaru se ptáme na něco ohledně podmětu.

Form

Tvary have a have got v přítomném čase prostém mají tuto podobu:

To have

V tázacím tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Do/Does + subject + have + object + …?

 • Do/does: v tázacím tvaru se ve třetí osobě jednotného čísla do mění na does.
Do/Does Subject have Question Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

To have got

V tázacím tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Have/Has + subject + got + object + …?

 • Have/has: v tázacím tvaru se ve třetí osobě jednotného čísla have mění na has.
Have/Has Subject Got Question Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

 

Example

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?; does she have two dogs?; will she have two dogs?

To have got

 • Have I got pasta for my lunch?
 • Had she got two dogs?; has she got two dogs?; will she have got two dogs?

Use

Do I have…? a Have I got…? používáme, když se ptáme, zda někdo někoho/něco vlastní. Rovněž je používáme, když mluvíme o vztazích, nemocech a charakteristikách lidí a věcí. Tato slovesa však nejsou zcela zaměnitelná.

To have

 • Lze použít pro vyjádření děje;
 • Lze použít pro vyjádření minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

To have got

 • Nelze použít pro vyjádření děje;
 • Lze použít pouze pro vyjádření přítomnosti.

Summary

Have a have got v tázacím tvaru používáme, když se ptáme na stavy, jakými jsou vlastnictví, vztahy a nemoci, a na charakteristiky podmětu. Nemůžeme je však používat stejným způsobem.

 • Have lze použít pro vyjádření děje v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. V tázacím tvaru začínáme do, po kterém následuje podmět, have a předmět (věta je ukončena otazníkem). Ve třetí osobě jednotného čísla používáme does.
 • Have got nelze použít pro vyjádření děje a lze jej použít pouze pro vyjádření přítomnosti. V tázacím tvaru začínáme have, po kterém následuje podmět, got a předmět (věta je ukončena otazníkem). Ve třetí osobě jednotného čísla používáme has.

Například:
— “Do I have lunch at 2 p.m?” / Have I got lunch at 2 p.m?“ = Použijeme have, protože se jedná o děj.
— „Have I got a car?” = Použijeme have got, protože se jedná o vlastnictví určité věci v přítomnosti.

POZNÁMKA: Have rovněž používáme v určitých gramatických časech jako pomocné sloveso k vyjádření děje. V takových případech nepoužíváme do nebo does a nemůžeme použít have got. („Have you done it?” / “Have you got done it?”).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License