Present Continuous Affirmative

Tenses

Present Continuous (nebo progressive) je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, které se dějí v době promluvy (před, během a po době promluvy).

Vyjádřeno v Kladném tvaru, sloveso potvrzuje, že se právě teď něco děje.

EXTRA: Present Continuous = Přítomný Čas Průběhový.

Present Continuous v kladném tvaru slovesa to eat má následující formu:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Subject To be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

*Zkrácený tvar se užívá v mluveném projevu a neformálním textu.

Exceptions

 • Slovesa s příponou -e: vypustí -e a přidá -ing.
  Infinitive Verb + -ing
  write writing
  smile smiling
  take taking
 • Když má jednoslabičné sloveso jednu samohlásku a končí na souhlásku: Zdvojí souhlásku.
  Infinitive Verb + -ing
  sit sitting
  begin beginning
  spill spilling
  • Verbs with suffix -ie: drop -ie and add -ying.
  Infinitive Verb + -ing
  die dying
  lie lying
  tie tying
 1. Okamžik promluvy
  • I‚m eating an apple.
  • She is watching TV at the moment.
  • We are speaking.
 2. Dočasné aktivity
  • I am looking for a new shirt.
  • Paul is working hard to buy new shoes.
  • We are staying in this apartment for 3 weeks.
 3. Plánované aktivity
  • I am leaving early tonight.
  • He is going to the cinema on Friday evening.
  • We are going on holiday at the end of this month.
 4. Změny a tendence
  • I am getting happier and happier.
  • The world is getting warmer.
  • We are becoming better at volleyball.
 5. Stálost událostí
  • I‘m always watching the news.
  • He is talking consistently.
  • They are always having lunch at 14:00.

Present Continuous používáme, když mluvíme o:

 1. Okamžiku promluvy;
 2. Dočasných aktivitách (které budou ukončeny v budoucnosti);
 3. O plánovaných událostech;
 4. Změnách a tendencích;
 5. Stálosti událostí.

Present Continuous (nebo progressive) je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, které se dějí v době promluvy. Vyjádřeno v Kladném tvaru, sloveso potvrzuje, že se právě teď něco děje.

Present Continuous (nebo progressive) ve svém Kladném Tvaru má následující formu:
Subject + to be + [verb + -ing] + … (e.g. You are eating.).

Například:
— „You are eating.“ = V tomto případě používáme Present Continuous, jelikož mluvíme o události, která se děje, když mluvíme, v okamžiku promluvy.
> „You eat.“ = V tomto případě používáme Present Simple, jelikož mluvíme o události, která se pravidelně opakuje či se vždy odehrává v přítomnosti.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book