Unit 5.2

Přítomný čas průběhový v kladném tvaru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Přítomný čas průběhový [present continuous/progressive] je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, které se dějí právě teď (před, během a po okamžiku promluvy).

Použitím tohoto času v kladném tvaru potvrzujeme, že se právě teď něco děje.

Form

Přítomný čas průběhový v kladném tvaru má tuto strukturu:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Pravidelné tvoření

Přidáváme -ing na konec slovesa:

 • Zkrácený tvar kladného tvaru je stejný jako zkrácený tvar to be (používá se v mluveném či v neformálním písemném projevu): I’m – you’re – he’s…
Subject to be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

Výjimky

Toto jsou výjimky v přítomném čase průběhovém v kladném tvaru:

 • Slovesa s příponou -e: odstraníme -e a přidáme -ing.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • Slovesa končící na souhlásku, které předchází samohláska, slovesa s přízvukem na poslední slabice a slovesa zakončená na -l: zdvojíme souhlásku.
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • Slovesa s příponou -ie: odstraníme -ie a přidáme -ying.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

 1. Činnosti probíhající v okamžiku promluvy
  • We’re doing our homework.
  • She is watching TV at the moment.
  • I’m using the dictionary. 
 2. Činnosti plánované do budoucna
  • am fixing the shelves tonight.
  • He is buying a computer at the weekend.
  • We are repeating the class next week. 
 3. Změny a tendence
  • am getting happier and happier.
  • am becoming better at sitting exams. 
  • The teacher is improving her classes every day.
 4. Stálost v průběhu událostí
  • I’m always doing homework. 
  • The student is asking questions repeatedly. 
  • am always photocopying worksheets for you! 
 5. Dočasné činnosti
  • He’s looking for the map. 
  • I’m buying some pens.
  • The classmates are working in groups.

Use

Přítomný čas průběhový v kladném tvaru používáme, když potvrzujeme:

 1. Činnosti probíhající v okamžiku promluvy;
 2. Činnosti plánované do budoucna;
 3. Změny a tendence;
 4. Stálost v průběhu událostí;
 5. Dočasné činnosti (které budou ukončeny v budoucnosti).

Summary

Přítomný čas průběhový [present continuous/progressive] v kladném tvaru používáme, když potvrzujeme situace, které se dějí v rámci okamžiku promluvy.

Když používáme přítomný čas průběhový v kladném tvaru, začínáme podmětem, po kterém následuje sloveso to be a sloveso zakončené na -ing.

Například:
— „He is working on an important project today.“ = Použijeme přítomný čas průběhový k vyjádření děje, který probíhá v okamžiku promluvy (v tu chvíli).
♦ „He works on important projects.“ = Použijeme přítomný čas prostý k vyjádření děje, který v přítomnosti probíhá opakovaně nebo stále.

Existují také výjimky, u kterých záleží na hláskách, kterými je sloveso zakončeno.

Například:
— Přípona -e: odstranit -e a přidat -ing. „Shake“ ⇒ „Shaking“ .
Souhláska po samohlásce, slovesa s přízvukem na poslední slabice a slovesa končící na -l: zdvojit souhlásku. „Put“ ⇒ „Putting“ .
— Přípona -ie: odstranit -ie a přidat -ying: „Tie“ ⇒ „Tying“ .

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License