Unit 5.2

Přítomný čas průběhový v kladném tvaru


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Přítomný čas průběhový [present continuous/progressive] je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, které se dějí právě teď (před, během a po okamžiku promluvy).

Použitím tohoto času v kladném tvaru potvrzujeme, že se právě teď něco děje.

Form

Přítomný čas průběhový v kladném tvaru má tuto strukturu:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Pravidelné tvoření

Přidáváme -ing na konec slovesa:

 • Zkrácený tvar kladného tvaru je stejný jako zkrácený tvar to be (používá se v mluveném či v neformálním písemném projevu): I’m – you’re – he’s…
Subject to be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

Výjimky

Toto jsou výjimky v přítomném čase průběhovém v kladném tvaru:

 • Slovesa s příponou -e: odstraníme -e a přidáme -ing.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • Slovesa končící na souhlásku, které předchází samohláska, slovesa s přízvukem na poslední slabice a slovesa zakončená na -l: zdvojíme souhlásku.
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • Slovesa s příponou -ie: odstraníme -ie a přidáme -ying.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

 1. Činnosti probíhající v okamžiku promluvy
  • We’re doing our homework.
  • She is watching TV at the moment.
  • I’m using the dictionary. 
 2. Činnosti plánované do budoucna
  • am fixing the shelves tonight.
  • He is buying a computer at the weekend.
  • We are repeating the class next week. 
 3. Změny a tendence
  • am getting happier and happier.
  • am becoming better at sitting exams. 
  • The teacher is improving her classes every day.
 4. Stálost v průběhu událostí
  • I’m always doing homework. 
  • The student is asking questions repeatedly. 
  • am always photocopying worksheets for you! 
 5. Dočasné činnosti
  • He’s looking for the map. 
  • I’m buying some pens.
  • The classmates are working in groups.

Use

Přítomný čas průběhový v kladném tvaru používáme, když potvrzujeme:

 1. Činnosti probíhající v okamžiku promluvy;
 2. Činnosti plánované do budoucna;
 3. Změny a tendence;
 4. Stálost v průběhu událostí;
 5. Dočasné činnosti (které budou ukončeny v budoucnosti).

Summary

Přítomný čas průběhový [present continuous/progressive] v kladném tvaru používáme, když potvrzujeme situace, které se dějí v rámci okamžiku promluvy.

Když používáme přítomný čas průběhový v kladném tvaru, začínáme podmětem, po kterém následuje sloveso to be a sloveso zakončené na -ing.

Například:
— „He is working on an important project today.“ = Použijeme přítomný čas průběhový k vyjádření děje, který probíhá v okamžiku promluvy (v tu chvíli).
♦ „He works on important projects.“ = Použijeme přítomný čas prostý k vyjádření děje, který v přítomnosti probíhá opakovaně nebo stále.

Existují také výjimky, u kterých záleží na hláskách, kterými je sloveso zakončeno.

Například:
— Přípona -e: odstranit -e a přidat -ing. „Shake“ ⇒ „Shaking“ .
Souhláska po samohlásce, slovesa s přízvukem na poslední slabice a slovesa končící na -l: zdvojit souhlásku. „Put“ ⇒ „Putting“ .
— Přípona -ie: odstranit -ie a přidat -ying: „Tie“ ⇒ „Tying“ .

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

License