Unit 6.1

Minulý čas prostý v záporném tvaru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Minulý čas prostý [past simple] je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, událostech a dějích, které se odehrály v minulosti.

Použitím slovesa v záporném tvaru tohoto času se popírá něco ohledně podmětu.

Form

Struktura minulého času prostého v záporném tvaru u pravidelných i nepravidelných* sloves má tuto podobu:
Subject + did + not + verb + …

  • Did je minulý tvar slovesa do.
  • Zkrácený tvar záporného tvaru je didn’t.
Subject did + not Verb Short Form
I did not work didn’t
You did not work didn’t
He did not work didn’t
She did not work didn’t
It did not work didn’t
We did not work didn’t
You did not work didn’t
They did not work didn’t

*V tázacím a záporném tvaru mají nepravidelná slovesa stejnou formu jako ta pravidelná.

Example

  1. didn’t plant some trees yesterday.
  2. didn’t study about plants for the exams.
  3. The school didn’t decide that all students should do exercise. 
  4. They didn’t travel all over the place.

Use

Minulý čas prostý v záporném tvaru používáme, když popíráme:

  1. Děje, situace a události, které se odehrály a skončily v minulosti;
  2. Opakující se události a zvyky, které byly součástí minulosti;
  3. Uplynulé události a také s časovými výrazy typu: two weeks agolast yearin 2010yesterday

Summary

Minulý čas prostý [past simple] v záporném tvaru používáme, když popíráme situace, které se odehrály a skončily v minulosti.

Když používáme minulý čas prostý v záporném tvaru, začínáme podmětem, po kterém následuje did not a sloveso v základním tvaru.

Například:
— „They didn’t work on an important project yesterday.“ = Tato věta je v minulém čase prostém v záporném tvaru, takže použijeme did not, po kterém následuje sloveso to work v základním tvaru (didn’t work).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License