Past Simple Negative

Tenses

Past Simple je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o událostech, které se odehrály v minulosti.

Vyjádřeno v Záporném tvaru, sloveso popírá něco ohledně podmětu.

EXTRA: Past Simple = Minulý čas prostý.

Past Simple v záporném tvaru jak pravidelných, tak nepravidelných sloves má následující formu:
Subject + did + not + verb + … („did“ je minulý tvar slovesa “do”).

Subject did + not Verb Short Form
I did not work didn’t
You did not work didn’t
He did not work didn’t
She did not work didn’t
It did not work didn’t
We did not work didn’t
You did not work didn’t
They did not work didn’t

*Otázky a záporné věty nepravidelných sloves mají stejnou formu jako pravidelná slovesa.

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Past Simple v jeho záporném tvaru používáme, když mluvíme o:

  • Krátkých ukončených událostech, které se neuskutečnily;
  • Dlouhých ukončených událostech, které se neuskutečnily;
  • Opakujících se událostech a zvycích, které se neuskutečnily;
  • Uplynulých událostech, když použijeme jeden z následujících výrazů: Two weeks ago, last year, in 2010, yesterday, atd.

Past Simple používáme, když mluvíme o situacích, které se odehrály v minulosti. Vyjádřeno v Záporném tvaru, sloveso popírá něco ohledně podmětu.

Past Simple v jeho Záporném tvaru má následující formu:
Subject + did + not + verb + … (e.g. I did not study.) („did“ je minulý tvar slovesa “do”).

Například:
— „I didn’t study.“ = Používáme Past Simple, jelikož mluvíme o situaci, která se neodehrála v minulosti.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book