Unit 9.2

Ukazovací zájmena


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zájmena [pronouns] jsou slova, která se používají, abychom předešli opakování podstatného jména.

Ukazovací zájmena [demostrative pronouns] jsou determinanty, které používáme místo podstatných jmen, když určujeme polohu a vzdálenost věcí od mluvčího.

Form

Ukazovací zájmena používáme, abychom předešli opakování podstatného jména. Před zájmeny nepoužíváme členy ani jiné determinanty.

Ukazovací zájmena jsou tato:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Blízko

 • This is very nice.
 • This is the restaurant I like.
 • These are very nice.
 • These are expensive clothes.

Daleko

 • That is very nice.
 • That smells amazing.
 • Those are very nice.
 • Those are cheap snacks.

Use

Ukazovací zájmena používáme, když chceme nahradit podstatné jméno a předejít jeho opakování.

 • Blízko: používáme this (jednotné číslo) a these (množné číslo) pro věci a osoby, které se nacházejí blízko mluvčího (tady [here]).
 • Daleko: používáme that (jednotné číslo) a those (množné číslo) pro věci a osoby, které jsou daleko (tam [there]).

Summary

Ukazovací zájmena [demonstrative pronouns] používáme místo podstatných jmen – abychom předešli jejich opakování – když určujeme polohu a vzdálenost věcí od mluvčího. 

Existují dvě možné pozice předmětu v souvislosti s vzdáleností od mluvčího:

 • Když se předmět nachází blízko, používáme this pro podstatná jména v jednotném čísle a these pro ta v množném čísle.
 • Když se předmět nachází daleko, používáme that pro podstatná jména v jednotném čísle a those pro ta v množném čísle.

Například:
— „This is very nice.“ = Věc je blízko mluvčího.
— „These are very nice.“ = Věci jsou blízko mluvčího.
— „That is very nice.“ = Věc je daleko od mluvčího.
— „Those are very nice.“ = Věci jsou daleko od mluvčího.

Nepleťte si ukazovací zájmena s přídavnými jmény ukazovacími, která stojí před podstatnými jmény. Mají stejné tvary, ale ve větě plní jiné funkce.

Například:
— „This is very nice.“ = Použijeme zájmeno this pro znázornění vzdálenosti něčeho a pro předejití opakování podstatného jména.
♦ „This shirt is very nice.“ = Použijeme přídavné jméno this pro znázornění vzdálenosti košile a k uvedení podstatného jména.

POZNÁMKA: Před zájmeny nepoužíváme determinanty.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License