Demonstrative Pronouns

Pronouns

Demonstrative Pronouns jsou determinanty, které užíváme místo podstatných jmen abychom odkázali na jejich pozici ve vztahu ke vzdálenosti od toho, kdo mluví.

Rozdíl mezi nimi a Demonstrative Adjectives stojí na jejich roli ve větě.

EXTRA: Demonstrative Pronouns = Ukazovací Zájmena; Demonstrative Adjectives = Ukazovacími Přídavnými Jmény.

Zde vidíme Demonstrative Pronouns, která využíváme k zamezení opakování Podstatných jmen:

Singular Plural
Near This These
Far That Those
 • Near
  • This is very nice.
  • This is the restaurant I like.
  • These are very nice.
  • These are expensive clothes.
 • Far
  • That is very nice.
  • That smells amazing.
  • Those are very nice.
  • Those are cheap afternoon snacks.

Demonstrative Pronouns obvykle nahrazují Podstatná Jména.

This (jednotné číslo) a these (množné číslo) používáme, když mluvíme o osobách, která jsou v blízkosti toho, kdo mluví (tady [here]).

That (jednotné číslo) a those (množné číslo) používáme, když mluvíme o osobách, která jsou daleko od toho, kdo mluví (tam [there]).

Demonstrative Pronouns používáme na místo Podstatných jmen abychom odkázali na jejich pozici ve vztahu ke vzdálenosti od toho, kdo mluví.

Ukazovací Zájmena se liší v čísle:

 • Blízko k tomu, kdo mluví: S jednotnými podstatnými jmény používáme this a s množnými these.
 • Daleko od toho, kdo mluví: S jednotnými podstatnými jmény používáme that a s množnými those.

Například:
— „These are my siblings, Sophie and Nicholas.“ = Zde se mluví o něčem v množném čísle v blízkosti mluvčího, tím pádem sem patří these.
— „Those shirts are very nice.“ = Zde se mluví o něčem v množném čísle vzdáleném od mluvčího, tím pádem sem patří those.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book