Unit 1.1

To be v kladném tvaru

Introduction

To be je sponové sloveso a pomocné sloveso, které je v gramatice nepostradatelné.

Použitím tohoto slovesa v kladném tvaru [affirmative form] se potvrzuje něco ohledně podmětu.

Form

To be je nepravidelné sloveso a v kladném tvaru má tuto strukturu:
Subject + to be + …

Subject To Be Short Form*
I am I’m
You are You’re
He is He’s
She is She’s
It is It’s
We are We’re
You are You’re
They are They’re

*Zkrácené tvary se používají v mluveném či v neformálním písemném projevu.

To be používáme jako sponové sloveso mezi jinými slovními druhy; poskytuje nám více údajů o stavu podmětu.

To be se používá s:

 1. Podstatnými jmény;
 2. Přídavnými jmény;
 3. Předložkovými vazbami (nebo doplňky).

Example

To be se používá s:

 1. Podstatnými jmény
  • I am a student.
  • He is a lawyer.
  • We are doctors.
 2. Přídavnými jmény
  • I am tall.
  • He is polite.
  • Many people are happy.
 3. Předložkovými vazbami (nebo doplňky)
  • My book is on the bed.
  • Harry Potter is on the TV.
  • The eggs are in the box.

To be lze také používat ve zkráceném tvaru:

 • I‘m 12 years old.
 • This coat‚s $100.
 • They‚re my best friends.

Use

To be v kladném tvaru potvrzuje charakteristiky podmětu, např. věk, chování, barva, práce, národnost, osobnost, místo, cena, vlastnosti, velikost, čas…

Summary

To be je jedno z nejčastěji používaných pomocných sloves. To be se často používá s podstatnými jmény, přídavnými jmény a předložkovými vazbami.

V kladném tvaru [affirmative form] potvrzuje charakteristiky podmětu a stojí za ním.

Toto jsou jeho tvary: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are a they are.

Například:
— “I am tall.” = Používáme am pro první osobu jednotného čísla.
— “He is tall.” = Používáme is pro třetí osobu jednotného čísla.
— “They are tall.” = Používáme are pro všechny osoby množného čísla.

Když je místo zájmena podmětem vlastní či podstatné jméno, používáme zkrácené tvary pouze v třetí osobě jednotného čísla.

Například:
— „John is tall.“ / „Johns tall.“
— „The members are tall.“ / „The members‚re tall.

POZNÁMKA: Zkrácené tvary používáme v mluveném a neformálním písemném projevu.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


License