Unit 1.1

To be Affirmative

Verbs

Sloveso To Be je v gramatice nezbytné. Funguje jako pomocné sloveso a je jedno z nepravidelných sloves v anglickém jazyce.
(Jeho použití uvidíme v kombinaci s dalšími slovesy pro vyjádření dějů a chování v Present Progressive form).

Použito v Affirmative form, sloveso potvrzuje něco ohledně podmětu.

Kladný tvar slovesa To Be má následující formu:
Subject + verb to be.

Subject To Be Short Form*
I am I’m
You are You’re
He is He’s
She is She’s
It is It’s
We are We’re
You are You’re
They are They’re

*Zkrácené tvary se používají v mluveném projevu či neformálním psaném textu.

To Be se používá s:

 1. Podstatnými jmény
  • I am a student.
  • He is a lawyer.
  • We are doctors.
 2. Přídavnými jmény
  • I am tall.
  • He is polite.
  • Many people are happy.
 3. Předložkovými frázemi (nebo doplňky)
  • My book is on the bed.
  • Harry Potter is on the TV.
  • The eggs are in the box.

To Be lze také užívat ve zkráceném tvaru:

 • I‘m 12 years old.
 • This coat‚s $100.
 • They‚re my best friends.

To Be má velmi jednoduchou strukturu, v kombinaci s dalšími slovními druhy (podstatná a přídavná jména, doplňky atd.) nám dává více informací ohledně podmětu. Užívá se jako spojovací výraz mezi podmětem a doplňkem či podstatným jménem a tím poskytuje další informace o daném podmětu.

To Be se používá s:

 1. Podstatnými jmény;
 2. Přídavnými jmény;
 3. Předložkovými frázemi (nebo doplňky).

To Be se používá pro popsání charakteristik podmětu, například:

 1. Věk;
 2. Cena;
 3. Velikost;
 4. Tvar;
 5. Barva;
 6. Národnost.

Sloveso To Be je jedno z nejběžnějších pomocných sloves v angličtině. Užito v Kladném tvaru potvrzuje něco ohledně podmětu (když ho popisujeme). To be často používáme s podstatnými jmény, přídavnými jmény a předložkovými frázemi.

Sloveso To Be v Kladném tvaru má následující formu:
Subject + verb to be.

(I) am, (you) are, (he/she/it) is, (we/you/they) are.

Například:
— „I’m an actress.“ = Sloveso potvrzuje charakteristiku podmětu.
— „He’s tall.“ = Sloveso potvrzuje charakteristiku podmětu.
— „Their mom is 38 years old.“ = Sloveso potvrzuje charakteristiku podmětu.

Zkrácený tvar se používá v mluveném projevu a neformálním psaném textu. Když je podmět vlastní či podstatné jméno místo zájmena, používáme zkrácené tvary pouze v třetí osobě jednotného čísla.

Například:
— „His eyes are green.“ – „His eyes’re green.
— „Our room is pink.“ – „Our room’s pink.“

NOTE: Zkrácené tvary používáme v mluveném projevu a neformálním psaném textu.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book