Unit 1.1

To be v kladném tvaru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

To be je sponové sloveso a pomocné sloveso, které je v gramatice nepostradatelné.

Použitím tohoto slovesa v kladném tvaru [affirmative form] se potvrzuje něco ohledně podmětu.

Form

To be je nepravidelné sloveso a v kladném tvaru má tuto strukturu:
Subject + to be + …

Subject To Be Short Form*
I am I’m
You are You’re
He is He’s
She is She’s
It is It’s
We are We’re
You are You’re
They are They’re

*Zkrácené tvary se používají v mluveném či v neformálním písemném projevu.

To be používáme jako sponové sloveso mezi jinými slovními druhy; poskytuje nám více údajů o stavu podmětu.

To be se používá s:

 1. Podstatnými jmény;
 2. Přídavnými jmény;
 3. Předložkovými vazbami (nebo doplňky).

Example

To be se používá s:

 1. Podstatnými jmény
  • I am a student.
  • He is a lawyer.
  • We are doctors.
 2. Přídavnými jmény
  • I am tall.
  • He is polite.
  • Many people are happy.
 3. Předložkovými vazbami (nebo doplňky)
  • My book is on the bed.
  • Harry Potter is on the TV.
  • The eggs are in the box.

To be lze také používat ve zkráceném tvaru:

 • I‘m 12 years old.
 • This coat‚s $100.
 • They‚re my best friends.

Use

To be v kladném tvaru potvrzuje charakteristiky podmětu, např. věk, chování, barva, práce, národnost, osobnost, místo, cena, vlastnosti, velikost, čas…

Summary

To be je jedno z nejčastěji používaných pomocných sloves. To be se často používá s podstatnými jmény, přídavnými jmény a předložkovými vazbami.

V kladném tvaru [affirmative form] potvrzuje charakteristiky podmětu a stojí za ním.

Toto jsou jeho tvary: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are a they are.

Například:
— “I am tall.” = Používáme am pro první osobu jednotného čísla.
— “He is tall.” = Používáme is pro třetí osobu jednotného čísla.
— “They are tall.” = Používáme are pro všechny osoby množného čísla.

Když je místo zájmena podmětem vlastní či podstatné jméno, používáme zkrácené tvary pouze v třetí osobě jednotného čísla.

Například:
— „John is tall.“ / „Johns tall.“
— „The members are tall.“ / „The members‚re tall.

POZNÁMKA: Zkrácené tvary používáme v mluveném a neformálním písemném projevu.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License