Úvod

This is the English Grammar book for level A1, fully translated for Czech speakers. It forms a part of book series Books for languages. Starting from an Integrated Foreign Language Curriculum, we offer an eclectic system with a distribution of contents based on the need of learning objects.


Toto je učebnice anglické gramatiky pro úroveň A1 kompletně přeložená pro mluvčí českého jazyka. Tvoří součást knižní série Books for languages. Vycházíme z integrovaných osnov pro výuku jazyků, na jejichž základě nabízíme různorodý systém, který se vyznačuje distribucí obsahu dle nároků výukových objektů.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License

  • Úvod from English Grammar A1 Level for Czech speakers.
  • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
  • Educators, Some Rights Reserved.
  • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-cs/?p=17