Ievads

Contributors

Šajā grāmatā ir aprakstīta praktiskās rokasgrāmatas gramatikas daļa, kura piemērota angļu valodas kā svešvalodas mācīšanai A1 līmenī. Tā ietilpst grāmatu sērijā My English Skills. Visas grāmatas ir uzrakstītas angļu valodā un kalpo par paraugu tulkojumiem citās dzimtajās valodās. Sākot ar integrēto svešvalodas mācību programmu, mēs piedāvājam dinamisku mācību sistēmu ar sadalītu saturu, kas balstīts uz nepieciešamiem mācību mērķiem.

More exercises

Licence

  • Ievads from English Grammar A1 Level for Latvian speakers.
  • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
  • Educators, Some Rights Reserved.
  • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-lv/?p=17