Unit 1.1

To be jautājuma formā

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

To be ir palīgdarbības vārds, kam ir ļoti svarīga nozīme gramatikā.

Kad izteikts jautājuma [interrogative] formā, darbības vārds tiek izmantots, lai jautātu kaut ko par priekšmetu.

Form

To be ir nekārtns darbības vārds, jautājuma formā (iespējams, apgrieztas vārdu kārtības [inversion] dēļ) tam ir sekojoša formula:
To be + subject + …?

To Be Subject Question Mark
Am I ?
Are you ?
Is he ?
Is she ?
Is it ?
Are we ?
Are you ?
Are they ?

*Jautājuma formā nav saīsināto formu.

Example

To be izmanto ar:

 1. Lietvārdiem
  • Am I a student?
  • Is he a lawyer?
  • Are we doctors?
 2. Īpašības vārdiem
  • Am I tall?
  • Is he polite?
  • Are many people happy?
 3. Prievārda frāzēm
  • Is my book on the bed?
  • Is Harry Potter on the TV?
  • Are the eggs in the box?

Use

To be ir ļoti parasta formula. Kad tas tiek izmantots kā citu vārdu kategoriju (teikuma priekšmetu, lietvārdu, īpašības vārdu, papildinājumu…) apvienojošs vārds, tas sniedz vairāk informācijas par priekšmeta stāvokli.

To be is used with:

 1. Lietvārdiem;
 2. Īpašības vārdiem;
 3. Prievārda frāzēm (vai papildinājumiem).

To be jautājuma formā izmanto, lai uzdot jautājumus par priekšmeta raksturojumu, piemēram: vecumu, uzvedību, krāsu, darbu, nacionalitāti, raksturu, vietu, cenu, īpašības, izmēru, laiku…

Summary

To be ir viens no visbiežāk izmantojamiem palīgdarbības vārdiem. To be bieži izmanto ar lietvārdiem, īpašības vārdiem un prievārda frāzēm. Jautājuma [interrogative] formā tas jautā par priekšmeta raksturojumu.

Izmantojamā formula:
To be + subject + …?

Jautājuma formā: Am (I…?), Are (you…?), Is (he/she/it…?), Are (we/you/they…?).

Piemēram:
— “Am I tall?” = Izmantojam Am pirmajai personai vienskaitlī.
— “Is he tall?” = Izmantojam Is trešajai personai vienskaitlī.
— “Are they tall?” = Izmantojam Are daudzskaitļiem.

PIEZĪME: Jautājuma [interrogative] formā nav saīsināto formu (Is he tall? / ‘s he tall?).

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercise

Books4Languages feedback

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu